Nyheter

Förändringar inom verksamhetsområdet Bygg vid AF Gruppen

Geir Flåta blir ny koncerndirektör för AF Gruppens helägda byggverksamhet i Norge. Vid sidan av att vara koncerndirektör för Offshore blir Amund Tøftum ansvarig för den delägda norska byggverksamheten.

De tar över efter Henning Olsen, som slutar hos AF för att bli koncernchef för NRC Group.
Byggverksamheten har under de senaste åren haft stark tillväxt. 2018 svarade portföljen för nästan hälften av den totala verksamheten inom AF Gruppen. För att vara rustad för fortsatt tillväxt delas Bygg upp i två operativa portföljer som leds av två koncerndirektörer. Geir Flåta (född 1978) kommer från tjänsten som chef för affärsenheten AF Nybygg. Han kommer att leda den helägda byggverksamheten i Norge, som består av AF Byggfornyelse, AF Bygg Oslo, AF Nybygg och AF Bygg Østfold.
Utöver sitt nuvarande ansvar för verksamhetsområdet Offshore kommer Amund Tøtum att ansvara för den delägda norska byggverksamheten som inkluderar LAB, Strøm Gundersen, MTH och Eiqon. Verksamhetsområdet Bygg kommer att fortsätta rapportera som en samlad portfölj mot aktie- och investerarmarknaderna.
– Henning har gjort en mycket god insats som koncerndirektör för Bygg och det är tråkigt att bli av med en bra medarbetare. Samtidigt är det mycket tillfredsställande att se att vi gång på gång kan lyfta fram bra chefer från de egna leden när nya möjligheter dyker upp. Geir har arbetat länge inom AF och har bred projekt- och chefserfarenhet från både anläggning och bygg. Jag ser fram emot att ha med honom i min chefsgrupp. Amund har stor kapacitet och bred erfarenhet från Offshore-och anläggningsverksamheten. Jag är övertygad om att både den delägda byggportföljen och offshore-området kommer att utvecklas under hans ledarskap, säger Morten Grongstad, koncernchef för AF Gruppen.
Bilden:
Geir Flåta.
Foto: AF-Gruppen