Nyheter

Fler utländska utställare och nya kunder för svenska företag på ISH Frankfurt 2019

Drygt 2 500 utställare från 57 länder avslutade fredagen den 15 mars förra veckan världens ledande handelsmässa inom energi, ventilation och vatten – ISH Frankfurt 2019.
– Vi hade väldigt många bra besökare i vår monter. Sammantaget mycket lyckat (!), konstaterar Cecilia Ask, marknadschef på badrumsföretaget Smedbo, ett av ett 30-tal svenska utställningsföretag på Frankfurtmässan.
Utöver alla produktnyheter, bygg- och installationstrender inom energi, ventilation och vatten som utställare och besökare förväntar sig av en ISH-mässa i Frankfurt så var en omvälvande nyhet klar på förhand. Den nya utställningshallen, Hall 12.
”Världens modernaste utställningshall” på 9 000 kvadratmeter. Med solpaneler på taket och i jämförelse med de äldre utställningshallarna förhöjd kvalitet på inredning, komfort, akustik och ljusförhållanden.
En annan förändring jämfört med tidigare var att mässan pågick helgfria dagar från måndag till fredag.
På årets ISH Frankfurt 2019 var också Frankrike partnerland ihop med värdnationen Tyskland.
Av de drygt 2500 utställarna hade ungefär 1500 montrar på grund av den nybyggda Hall 12 en ny placering.
Av totalt cirka 190 000 besökare från 161 länder under fem mässdagar kom ungefär 40 procent från andra nationer än Tyskland.
Största andelen besökare kom från Kina följt av Italien, Nederländerna och partnerlandet Frankrike.
Många besökare kom också, i storleksmässig rangordning, från Schweiz, Storbritannien, Polen, Belgien, Österrike och Tjeckien.
Nöjda besökare
Enligt en representativ undersökning var 97 procent av besökarna på ISH Frankfurt 2019 nöjda med sin tid på mässan, rapporterar arrangören Messe Frankfurt.
– ISH har än en gång visat att den sammanbinder alla internationella aktörer i branschen. Bara tillsammans är det möjligt att uppnå klimatmålen. På ett naturligt sätt i en personlig dialog här på ISH. Den förändrade dagordningen med måndag till fredag har också bidragit till detta, säger Wolfgang Marzin, vd och koncernchef på Messe Frankfurt.

Jämfört med en andel på runt 40 procent vid förra mässan 2017 var 66 procent av utställarna på ISH Frankfurt 2019 från när och fjärran länder utanför Tyskland.
Nya och gamla kunder
En av alla utländska utställare var den svenska leverantören av badrumstillbehör – familjeägda företaget Smedbo från Helsingborg. Som på sin nionde ISH-mässa i Frankfurt tog emot besökare i monter B59, Hall 3.
– Det var en blandning av både nya potentiella kunder och gamla, sådana som vi presenterade nyheter för och som gav direkt order, berättar marknadschef Cecilia Ask, som för egen del mässdebuterade på ISH Frankfurt 2019.
Cecilia Ask – själv på plats måndag till onsdag – och Smedbo kommer nu närmare och mer detaljerat att tillsammans med sin tyska säljkår i montern utvärdera resultatet av den gångna mässveckan i Frankfurt.
– Det är klart att vi måste dra lärdomar av saker som kan bli bättre och som vi kan förfina till nästa gång.
Att närvaron på årets mässa gav stort utbyte och många plusvärden för Smedbo är hon dock redan nu övertygad om.
– Det var jätteroligt! Att få alla samlade på ett och samma ställe ger en väldigt bra överblick över trender, så att du kan se var du själv står någonstans.
Affärer trots nedgång för ved
Även för småländska Westbo of Sweden, med vedeldade kaminer som profilprodukt, resulterade ISH Frankfurt i flera affärer.
– Vi sålde väl sådär ett trettiotal kaminer och fick även en del nya kunder, säger ägaren Mattias Gunnarson, som själv stod i företagets delade monter på mässan.
Westbo of Swedens affärer gick i hamn trots att årets mässa, enligt Mattias Gunnarsson, blev ett bevis för att vedeldning som uppvärmning generellt är en bransch på nedgång.
– Det är inte så mycket uppvärmning, utan mer det estetiska. Att du ska se elden.
Westbo of Sweden delade alltså den här gången monter med en tysk firma i samma bransch.
– Det blev synergieffekter. De fick träffa våra kunder och vi träffade deras. Så för vår del var det helt okej!
Kommer ni att åka på nästa ISH Frankfurt 2021?
– Det lär jag säkert göra, på ett eller annat vis. Troligtvis blir det någonting ihop med den här tyska firman, svarar Mattias Gunnarsson, Westbo of Sweden.
Bilden:
Nästa ISH-mässa i Frankfurt am Main kommer att hållas den 22-26 mars 2021.
Bild: Frankfurt am Main / Messe Frankfurt GmbH