Nyheter

Allmännyttiga bostadsbolag bäst på 3D-teknik

Sveriges allmännyttiga bostadsbolag är exceptionellt bra på att göra sina byggprojekt tillgängliga för allmänheten, med avancerad 3D-teknik. Det visar statistik från wec360°, Nordens största 3D-visualiseringsbyrå, som nu redovisar allmännyttiga bostadsbolag som den klart största kundgruppen för 3D-visualisering, med över hundra kunder. Strävan mot transparens samt ett effektivt erfarenhetsutbyte, tror man är förklaringarna till att allmännyttorna sticker ut.
Att presentera byggplaner på ett sätt som är tillgängligt för alla har traditionellt sett varit en utmaning. De allmännyttiga bostadsbolagen är del- eller helägda av kommunerna, och precis som övrig kommunal verksamhet finns stora krav på att lyckas med just detta. Transparens och tillgänglighet är viktiga värdeord.
En revolution inom 3D-visualisering har dock ritat om förutsättningarna radikalt. Med hjälp av tekniker som Virtual Reality, Augmented Reality och övrig grafik skapad med datorgenererad 3D kan människor idag kliva in i bostäder flera år innan de byggs. De kan uppleva utsikten från en balkong som inte finns, och vandra omkring på gatorna i ett framtida kvarter som ännu bara finns på kommunens ritbord.
Allmännyttorna i Sverige har på bred gemensam front gått i bräschen för att implementera 3D-tekniken i sitt arbetssätt. Ett av dessa är Varbergs Bostad:
– För oss är det en självklarhet att arbeta med 3D-visualisering i våra nyproduktionsprojekt. Våra nya hyresrätter konkurrerar med andra boendeformer. Därför är det viktigt att kunna ge blivande hyresgäster en rundtur i lägenheterna – och en känsla för sitt nya hem – redan innan det är färdigbyggt. Det har vi gjort med stor framgång i våra senaste nybyggnadsprojekt tack vare 3D-tekniken från wec360°. Så vi kommer definitivt att fortsätta på samma spår i framtiden, säger Varbergs Bostads marknadschef Dzejna Seta.
Också helägda kommunala bostadsbolaget Byggebo i Oskarshamn har tagit klivet in i framtiden med 3D-tekniken:
– Vi har använt oss av den senaste tekniken inom digitaliseringen och gett våra kunder möjlighet att uppleva huset och bostäderna under produktionstiden. Vi kunde på så sätt hyra ut samtliga bostäder ett halvår innan det var färdigt, vilket varit viktigt för affären, säger Benoni Ingelsjö, VD på Byggebo.
Enligt Östersundshems kommunikationschef Malin Gunnarsson går möjligheten att hyra ut dessutom hand i hand med tillgänglighet:
– De digitala visualiseringarna från wec360° har betytt mycket för vår snabba uthyrning av nyproduktionen. Med praktiska lösningar och inspirerande bilder har vi gett kunden goda förutsättningar för sitt nya bostadsval. Det har resulterat i att vi fyller våra nybyggda hus mycket snabbare än planerat.
3D-byrån wec360°, som förra året visualiserade en tredjedel av alla nya lägenheter i Sverige, har nu över hundra allmännyttiga bostadsbolag som kunder, och konstaterar att det är den enskilt största kundgruppen.
– Det är spännande att man i så stor utsträckning tagit till sig visualiseringstekniken, över hela landet och på alla storlekar av projekt, säger Tomas Jenneborg, VD på wec360°. Vi arbetar med allmännyttor som vill visualisera hela bostadsbestånd på tusentals lägenheter, och de som bygger en handfull nya bostäder på ett år.
En förklaring till det breda anammandet av tekniken kan ligga i att de allmännyttiga bostadsbolagen har andra incitament än vad de privata aktörerna har. Här handlar det inte bara om att säkerställa att bostäderna hyrs ut, man vill också visa hur staden utvecklas, som en del i en levande medborgardialog:
– 3D-visualiseringarna har fyllt en stor funktion i vår kommunikation kring hur Kiruna utvecklas och vår del i den utvecklingen, berättar Emma Wodén, kommunikatör på Kirunabostäder, som använt wec360°:s teknik.
– Det har gjort det möjligt för oss att visa hur boendet i en del av nya Kiruna kommer att se ut och vi har kunnat marknadsföra bostäderna och öppnat upp för tanken att flytta till ett nytt bostadsområde i god tid innan inflyttning. Då Kiruna är mitt i en stor omvandlingsprocess, känns det extra viktigt att kunna ge en tydlig bild av vad vi kommer att kunna erbjuda i den nya stadskärnan.
Den 26-27:e mars går SABO:s kommunikationsdagar av stapeln just i Kiruna. Eventet är ett bra exempel det öppna klimat och den vilja att dela med sig av positiva erfarenheter som råder mellan de allmännyttiga bostadsbolagen. Just detta är också något som skiljer dem från de privata aktörerna, och gör spridningen av ny teknik snabbare:
– Kommunikationsdagarna är mycket viktigt för oss som leverantörer. Något liknande event med motsvarande öppenhet och dialog finns inte att hitta i den privata sektorn, vad vi har erfarit. Det är ett riktigt bra klimat för spridning av ny teknik, säger Tomas Jenneborg på wec360°.
Bild: wec360°