Nyheter

”Småhusbyggandet sjunker kraftigt trots ett stort underskott på bostäder”

Prognosen för påbörjade småhus sänks från 10 000 till 9 500 för 2019. Samtidigt ökar prognosen för levererade flerbostadshus i trä.Det visar årets första Trähusbarometer, som innehåller statistik från Trä- och Möbelföretagen, TMF.
TMF:s prognos för påbörjade småhusbaserar sig på statistik från SCB och på den allmänna orderingången i branschen. För helåret 2018 var den totala orderingången för TMF:s medlemsföretag 5 803 ordinära småhus, en minskning med 20 procent jämfört med helåret 2017.
– Den rådande bostadspolitiken, tillsammans med bankernas bitvis överdrivna tolkningar av Finansinspektionens kreditrestriktioner samt även kommunernas otillräckliga markanvisningar, leder till att bostadsbyggandet sjunker kraftigt trots ett gravt underskott på bostäder och obalans mellan utbud och efterfrågan. Bristen på tomtmark för radhus och enfamiljshus försvårar dessutom för alla unga som vill ta ansvar för sin boendesituation, säger Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert på TMF.
Flerbostadshus i trä
Enligt TMF:s statistik levererades under 2018 totalt 3 656 lägenheter med stomme av trä, en minskning med 4 procent jämfört med helåret 2017. För 2019 visar TMF:s prognos dock på en ökning av levererade flerbostadshus av trä med 6 procent jämfört med 2018.
Antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus – samtliga material – var, enligt preliminära siffror från SCB, 42 250 under helåret 2018, en minskning med 15 procent jämfört med 2017.