Nyheter

Hyresgästföreningen demonstrerar utanför Socialdemokraternas kongress

Fredagen den 22 mars klockan 11-12 kommer Hyresgästföreningen att samla engagerade människor till en manifestation för en social bostadspolitik. Manifestationen sker utanför Conventum i Örebro, i samband med att dörrarna slås upp till Socialdemokraternas fyrtionde ordinarie kongress.
– Vi manifesterar för att rätten till ett hem är en del av den generella välfärden. Därför säger vi nej till marknadshyror i nyproduktion. Det är fel väg att gå för en socialdemokratiskt ledd regering och för Sverige, säger Marie Linder, förbundsordförande för hyresgästföreningen.
Medlemmar och engagerade kommer samlas, inte bara från Örebrotrakten, utan från flera delar av landet. I bland annat Göteborg, Stockholm och Västerås planerar Hyresgästföreningens regioner hyra egna bussar för medlemmar som vill delta i manifestationen. Hyresgästföreningen bjuder in kongressombuden att möta dem vid manifestationen.
– Vi vänder oss till alla de socialdemokrater som samlas i Örebro för kongress. Vår förhoppning är att få till ett samtal om vikten av bostaden som en social rättighet, säger Marie Linder.
Vid manifestationen deltar bland annat Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder och regionordförande Helena Frisk. Utöver manifestationen kommer företrädare för hyresgästföreningen vara på plats under hela kongressen för att samtala med kongressombuden.
Bilden:
Marie Linder, förbundsordförande för hyresgästföreningen.
Foto: Kristian Pohl