Nyheter

Chefer i samhällsbyggnadssektorn kan få 60000 kronor

Branschföreningen Byggcheferna delar för första gången ut ett stipendium på 60 000 kr till den eller de som genomfört eller planerar genomföra åtgärder som främjar ökad jämställdhet och mångfald i samhällsbyggnadssektorn. Ansökningsperioden har öppnat och föreningens 17 000 medlemmar spridda i hela samhällsbyggnadssektorn, inklusive studerandemedlemmar, kan ansöka om stipendiet som delas ut hösten 2019.
– Samhällsbyggnadsbranschen har viktiga och roliga jobb men behöver bli bättre på jämställdhet och mångfald för att vara attraktiv för fler. Syftet med Lars Bergqvist-stipendiet är att synliggöra och premiera konstruktiva krafter och åtgärder som bidrar till att göra samhällsbyggnation till en bransch för alla som drömmer om en yrkesframtid här, säger Lars Tengvall, initiativtagare till stipendiet och vice ordförande i Byggcheferna.
Ordinarie medlemmar och studerandemedlemmar i Byggcheferna med minst tre månaders medlemskap har möjlighet att ansöka om stipendiet fram till den 1 augusti i år. Det kan delas ut både till redan genomförda åtgärder och till åtgärder som planeras att genomföras. Stipendiet delas ut i höst.
– Jag kan inte tänka mig något bättre sätt att hedra minnet av Lars Bergqvist, en man som vek sitt liv för att riva förlegade attityder i byggbranschen, säger Lars Tengvall.
Stipendiet delas ut av en stiftelse som skapades av Byggcheferna 2018 för att hedra minnet av Byggchefernas ordförande under nästan 30 år, Lars Bergqvist, och hans arbete för ökad jämställdhet och mångfald i branschen.
Fakta:
Stiftelsen Lars Bergqvist delar ut ett årligt stipendium med start 2019
Stipendiet delas ut till en eller flera personer som genomfört eller ska genomföra åtgärder som ökar jämställdhet eller mångfald i samhällsbyggnadssektorn
Hösten 2019 delas 60 000 kr ut
Medlemmar inkl studerandemedlemmar med minst 3 månaders medlemskap har rätt att ansöka
Ansökan görs här: www.byggcheferna.se/stipendium
Ansökningsperioden är öppen tom 1 augusti 2019
Stiftelsens styrelse fattar beslut om utdelning
Läs mer på www.byggcheferna.se/stipendium
Bilden:
Kajsa Hessel, ordförande i Byggcheferna och Lars Tengvall, initiativtagare till stipendiet och vice ordförande i Byggcheferna.
Foto:
Robert Haecks/Ledarna