Nyheter

Årets tak finns i Onsala!

För tolv år sedan, 2007, instiftade Monier Roofing tävlingen ”King of Roofs” för att lyfta fram speciellt yrkeskunniga och professionella takläggarföretag i Sverige. Genom att varje år utse landets bästa takläggare vill Monier Roofing sätta fokus på de höga krav som måste ställas på estetiskt, tekniskt och hantverksmässigt lagda tak.
Till vinnare av ”King of Roofs 2019”, årets bästa takläggare har Monier Roofings jury utsett företaget W Jansson Bygg & Entreprenad som är verksam i Storgöteborg. Företaget är medlem i Monier Takpartner-nätverk och tilldelades förstapriset för det omfattande arbetet som utförts på Onsala-villa som har anor från 1700-talet. Huset fick ett vackert Vittinge-taktegel inkl. Moniers 15-åriga funktionsgaranti.
Juryns motivering till valet av vinnare lyder:
”Ett omhuldat hus med både anor och växtvärk. Plus en entreprenör som såg till takets bästa och vågade erbjuda det kunden inte själv visste att han ville ha. Med yrkeskunskap, stolthet och hjärta bemötte denna Takpartner sex konkurrerande offerter med kvalitet. Här levererades en helhetslösning med omsorg om estetik, utförande och materialval i ett utsatt läge. Så mycket mer än bara ett tak.”
Villan har en lång historik. En del av huset är ett gammalt torp från 1700-talet som forslades till Onsala. Torpet blev utgångspunkten för en etappvis utbyggnad som startade i början av 1900-talet, och där sista etappen genomfördes runt 1970. Innan takrenoveringen påbörjades hade villan åldrade betongpannor och även bandad plåt på delar av taket. Betongtaket lades under 60-talet och innan dess hade huset haft ett tegeltak. ”Huset gläds nog åt att åter få ett tegeltak”, har en av kommentarerna varit om det nya taket med Vittinge taktegel.
William Jansson startade W Jansson Bygg & Entreprenad för fem år sedan och företaget blev en del av Moniers nätverk med certifierade Takpartners under 2015. Närmare 90 % av uppdragen avser tak och under ett år lägger företaget ett 30-tal tak främst i Marks kommun, Onsala och Kungsbacka. William ser stora värden i att vara en del av nätverket.
– För oss har det ett stort värde att kunna ta del av erfarenhetsutbytet i nätverket med branschkollegorna och få kontinuerlig utbildning både produktmässigt och tekniskt.
Bilden:
Vittinge taktegel i årets vinnande tak i Onsala.
Bild: Monier Roofing