Nyheter

Altura ska utveckla framtidens äldreboenden

Nu etableras Altura i Norden med fokus på högkvalitativa äldreboenden. Altura blir en långsiktig utvecklare och ägare av vård- och omsorgsboenden och ska därmed arbeta för att möta behovet av moderna fastigheter i kategorin.
I spetsen av satsningen går Dorotea Stellmach med över 20 års erfarenhet inom äldreomsorgen. Befolkningen blir allt äldre och antalet personer över 80 år förväntas växa kraftigt framöver.
Likväl åldras det befintliga fastighetsbeståndet och bristen på äldreboenden ökar. Därför kliver nu Altura in på marknaden för att utveckla, förvalta och långsiktigt äga nästa generations vård- och omsorgsboenden. Målsättningen är att kunna tillgodose högkvalitativa boenden till såväl offentliga som privata vårdoperatörer.
Alturas fastigheter kommer att kännetecknas av hög kvalitet och hemlika miljöer. Utformningen ska främja social interaktion och gemenskap genom öppna knutpunkter.
Även grönska prioriteras och tar sig uttryck i uppvärmda trädgårdar som kan nyttjas året runt. I utvecklingen används hållbara material och den senaste tekniken för att minska miljöpåverkan utan att kompromissa med komforten.
Konceptet är ett resultat av forskning, fokusgrupper och gedigen erfarenhet hos ett handplockat team.
Från sjuksköterska till konceptutvecklare på Altura
Dorotea Stellmach började arbeta som sjuksköterska 1993 och har varit verksam inom vårdbranschen i 25 år. Närmast kommer hon från rollen som regionansvarig på Attendo och nu ska Stellmach leda Altura som ansvarig för konceptutvecklingen. Den långa erfarenheten har gett henne god insikt i vilka komponenter som krävs för att utveckla
framtidens äldreboenden.
– Jag vet själv hur ansträngt det kan vara inom äldreomsorgen och min vision är att modernisera utvecklingen av dessa boenden. Altura består av ett starkt team där vi tillsammans har en hög kompetens inom allt från fastighetsutveckling och förvaltning till vård och äldreomsorg. Sammansättningen av olika perspektiv är unik och expertisen stor. Nu blir vi långsiktiga ägare av kvalitativa fastigheter där boende, personal och närstående kan vistas i en hemtrevlig, trygg och genomtänkt miljö, säger Dorotea Stellmach, ansvarig för konceptutveckling på Altura.
I teamet ingår även Fredrik Häggbom och Carl-Adam von Scheele. Fredrik Häggbom har gedigen erfarenhet inom utveckling av samhällsfastigheter och kommer senast från Hemsö. På Altura ska han ansvara för projektutveckling. Carl-Adam von Scheele ska ansvara för affärsutveckling och har en bakgrund hos MTG och McKinsey & Company.
Utvecklingsprojekt i Skåne och Stockholmsområdet
Altura har idag flera pågående utvecklingsprojekt i Skåne och Stockholmsområdet med olika samarbetspartners. Ett av dem ligger i skånska Löddeköpinge där Altura utvecklar ett äldreboende innehållandes 60 lägenheter tillsammans med Drevviken. Vårdoperatören Vardaga har skrivit på ett 15-årigt hyresavtal och flyttar in 2021. I Masmo pågår ett
utvecklingsprojekt med SHH Bostäder avseende ett äldreboende på 79 lägenheter. Altura kommer att långsiktigt äga och förvalta fastigheten där de tillsammans med hyresgästen Attendo ska utveckla och modernisera äldreomsorgen i kommunen.
Bilden:
Dorotea Stellmach, ansvarig för konceptutveckling, Altura.