Nyheter

Position 2030 mötesplats för digitalt samhällsbyggande

Den 19–20 mars samlar konferensen och mässan Position 2030 över 1000 personer från samhällsbyggnadssektorn på Kistamässan i Stockholm. Mötesplatsen riktar sig till alla som vill diskutera, påverka och lära mer om hur vi i Sverige på bästa sätt, med digitala verktyg och processer, skapar hållbara städer och en hållbar landsbygd.
Allt från planerings- och bygglovsfrågor till genomförande av projekt och förvaltning av fastigheter och infrastruktur påverkas av digitaliseringen. Men hela samhällsbyggnadssektorn är inte riktigt med på tåget ännu. För att underlätta för branschens aktörer att formulera digitaliseringsstrategier och agera har Geoforum tillsammans med fyra andra branschorganisationer tagit initiativ till mötesplatsen ”Position – för digitalt samhällsbyggande 2030”.
– Med denna mötesplats vill vi skapa förståelse för sammanhang, helhetsperspektiv och betydelse av samarbete i den samhällsbyggnadsprocess och teknikutveckling vi alla är en del av. För att komma framåt och ta tillvara på digitaliseringens kraft måste vi förändra vårt arbetssätt och det kan vi inte göra var för sig – hela sektorn behöver mötas och börja jobba på ett nytt sätt tillsammans, säger Susanne Nellemann Ek, vd Geoforum Sverige.
Mötesplatsens agenda
Position – för digitalt samhällsbyggande 2030 är ett tvådagarsarrangemang med ett program framtaget specifikt för de utmaningar och kompetensbehov som samhällsbyggnadssektorn har idag.
Den övergripande agendan för mötesplatsen är hållbar samhällsutveckling. En viktig pusselbit i detta är statens pågående arbete med att öka tillgången till planeringsdata, alltså att öppna upp datakällor med kartdata och utredningsunderlag för planering och byggande. Det är helt avgörande satsningar för att öka digitaliseringen och få fram de bästa och mest hållbara lösningarna.
Viktiga steg och lösningar för digitalisering av samhällsbyggnadssektorn presenteras på konferensen. Det handlar till exempel om ökad automation, möjligheterna med BIM – byggnadsinformationsmodeller och digitala tvillingar, socialt hållbar stadsplanering, klimatanpassning, framtidsscenarier, tillgång till data, ledning och organisation i förändring, kompetensförsörjning och mycket mer!
Keynotetalarna:
Claudia Olsson, teknik- och framtidsexpert
Göran Lindsjö, AI-rådgivare, Governo AB
Fiammetta Diani, Head of Market Development, European GNSS Agency (som driver det Europeiska satellitnavigeringsprogrammet)
Svante Axelsson, regeringens samordnare för Fossilfritt Sverige
Anna Eriksson, generaldirektör på Myndigheten för digital förvaltning, DIGG
För fullständigt program och mässinformation, gå till position2030.se
Arrangörerna är: Geoforum Sverige, Föreningen Sveriges Stadsbyggare, BIM Alliance, Kartografiska Sällskapet samt Samhällsbyggarna, i samarbete med Kistamässan/Easyfairs.