Nyheter

Kräv certifiering inom brand och säkerhet när du upphandlar byggentreprenader

– Ställ säkerhetskrav vid inköp och upphandling av produkter och tjänster för bygg- och ombyggnationer med hjälp av certifiering. Det är fullt tillåtet och accepterat att ställa krav på certifiering, säger Mattias Nettarp på certifieringsorganet SBSC.
SVENSK BRAND- OCH SÄKERHETSCERTIFIERING, SBSC, fokuserar på trygghetsperspektivet inom byggande och ombyggnation av fastigheter med avseende på fyra olika delar; hållbarhet, miljökrav, säkerhet och kvalitet.
– Utvecklingen går från att se certifiering som en teknikalitet till att vara en funktionalitet och de fyra delarna vi talar om följer den utvecklingen, säger Mattias Nettarp, som är ansvarig public affairs och rådgivning vid SBSC.
Allt mer fokus på helhet och kvalitet inom brand- och säkerhetsområdet
Brand- och säkerhetslösningar handlar om att skydda egendom och rädda liv och där är det extra viktigt att kravställare och beställare nu fokuserar mer på kvalitet än pris.
Tryggheten i samhället ökar med ökade krav på kvalitet. Dessutom är tiden för kortsiktig ekonomisk framgång förbi. Långsiktig trygghet, samverkan och lönsammare insikter i affärer är vad som gäller, säger Mattias Nettarp.
Certifieringar förenklar och hjälper upphandlare med inköp och skapar rätt förutsättningar vid både funktionella och tekniska krav.
Vid ett inköp inom brand- eller säkerhet hjälper exempelvis certifiering till att säkerställa kunskap och kompetens i allt från projektering, installation och besiktning till service och underhåll.
Det underlättar i inköpsprocessen från analys till slutresultatet. Det är otroligt viktigt inom offentlig sektor eftersom uppföljningsperspektivet inte alltid efterlevs eller enkelt kan säkerställas. Nya LOU ger dessutom utökade möjligheter att utforma underlag med fokus på certifiering och sedan ställa specifika krav ”eller motsvarande”.
Säkerhetsinstallationer ingår ofta i byggentreprenader. Då gäller det att få det bästa på marknaden. Dessutom ställs försäkringskrav vid nästan all byggnation och ombyggnation.
– Eftersom försäkringsvillkor med brand- och säkerhetskrav tillämpar branschnormer som i sin tur hänvisar till certifierade leverantörer ska de alltid användas, säger Mattias Nettarp.
De ideella föreningarna Brandskyddsföreningen och Stöldskyddsföreningen utvecklar och tillhandahåller branschnormer inom brand och säkerhet och är stöd i upphandlingen och i tekniska specifikationer. Normerna svarar på frågan hur och vad kring tillämpning av en produkt eller tjänst.
Inköpare och upphandlare måste själva börja ställa sig frågan varför en leverantör ska få leverera och på vilket sätt den leverantören både står för och kan påvisa kvalitet. SBSC:s certifikat kvalitetssäkrar leverantörer att ständigt arbeta med förbättringsåtgärder.
Vad dessa leverantörer kan idag är bättre än för sex månader sedan. Vad de kan om sex månader är bättre än idag. För inköpare och upphandlare blir certifikatet ett tydligt kvitto på kvalitet, säger Mattias Nettarp.
Ta kontakt för rådgivning
SBSC är ett oberoende ackrediterat certifieringsorgan som certifierar företag, personer, produkter och system inom brand och säkerhet sedan mer än 20 år. Strävan är att stärka olika aktörer inom området och göra certifiering till en viktig del i kvalitets- och säkerhetsprocesserna inom både privat och offentlig sektor.
– För en ökad dialog och kunskapsspridning medverkar vi kostnadsfritt med rådgivning i både enskilda projekt och större samverkansforum. Vi välkomnar därför aktörer från både privat och offentlig sektor att kontakta oss för rådgivning, avslutar Mattias Nettarp.