Nyheter

Hängavtalsbundna bolag ska betala lön enligt Byggavtalets fördelningsprinciper

Arbetsdomstolen meddelade den 13 mars 2019 dom, AD 2019 nr 16, i ett mål gällande kollektivavtalsbrott mellan Byggnads och två hängavtalsbundna bolag.
I Byggavtalet finns bestämmelser om hur lön ska beräknas och betalas. Varje kategori av arbetstagare har ett fördelningstal. Lönen ska beräknas utifrån respektive arbetstagares fördelningstal med utgångspunkt i den överenskomna lönen för yrkesarbetare.
Fördelningstalen för olika kategorier av arbetstagare är 1,00 för yrkesarbetare samt 0,88, 0,75 eller 0,50 för övriga arbetstagare. Fördelningstalen ska alltid tillämpas och bestämmer lönen till lärlingar och andra arbetstagare utan yrkesbevis inom respektive yrkesgrupp och yrkeskategori hos en arbetsgivares olika verksamheter.
Två stycken bolag verksamma inom Svenska Byggnadsarbetareförbundets verksamhetsområde tecknade i februari 2013 varsitt hängavtal på Byggavtalet samt även varsin löneöverenskommelse.
Löneöverenskommelsen hade följande lydelse
Tillämpningsområde
Företagets samtliga arbetsplatser som saknar förutsättningar för ackord (prestationslön) och som ligger inom Byggnads avtalsområden.
Löneöverenskommelse
För yrkesarbetare betalas per timme kronor 175,00:-