Nyheter

AddMobile lanserar smart lås till byggbranschen

AddMobile lanserar ID06 Smartlås. Ett tillfälligt digitalt lås som är ett smidigt och säkert alternativ till traditionell nyckelhantering – vilket underlättar för både hantverkare och för boende.
ID06 Smartlås innebär att nyckelhantering vid stambyten eller andra renoveringar i olika typer av bostäder kan undvikas genom att ett digitalt, tillfälligt lås monteras på dörren. Med ID06 Smartlås får hantverkarna tillgång till respektive bostad vid avtalad tid, och behöver inte lägga tid på och ta ansvar för att hantera nycklar till en hel fastighet. För den boende ökas säkerheten genom att tillträdet begränsas till vissa tider och risken för borttappade nycklar försvinner.
– För oss är det självklart att utveckla fler lösningar baserat på ID06; dels för att bidra till den uppkopplade byggarbetsplatsen, dels för att ytterligare stärka förtroendet för och öka säkerheten i byggbranschen. ID06 Smartlås är en lösning som underlättar planering och tillgänglighet för både hantverkare och kund, säger Lars Kandefelt, VD på AddMobile.
ID06 Smartlås består av två delar; ett lås som enkelt och utan åverkan monteras på bostadens befintliga lås, på insidan av ytterdörren, och en digital och batteridriven kortläsare som antingen sitter på ytterdörren eller i trapphuset. Genom central styrning kan hantverkarna få tillgång till rätt bostad i rätt tid. Hantverkarna identifierar sig med sitt ID06-kort och låser upp respektive dörr. Boende kan känna sig trygga i att dörren endast kommer att öppnas vid avtalad tid av de som fått tillträde. Eftersom låset monteras tillsammans med bostadens befintliga lås kan boende fortsätta använda sitt lås som vanligt.
Då kortläsaren kan kopplas till upp till nio lås används ID06 Smartlås med fördel i flerfamiljshus. Med hjälp av knappsats och digital display på kortläsaren väljer hantverkaren den bostad som ska låsas upp. ID06 Smartlås finns tillgänglig från och med den 18 mars 2019.
Bilden:
ID06 Smartlås monteras på kundens dörr. Därefter låser hantverkaren upp dörren med sitt ID06-kort.
Foto: Karolina Rosenqvist