Nyheter

Panasonics kommersiella sortiment blir ännu smartare

Nu lanserar Panasonic en ny WLAN-adapter till sitt kommersiella sortiment. Den nya adaptern kan ansluta upp till 200 enheter till Panasonic Comfort Cloud-app, viket gör det möjligt för användaren att övervaka och kontrollera kommersiella enheter, oavsett var i världen man befinner sig.
Den väggmonterade WLAN-adaptern kan anslutas till så många som åtta inomhusenheter, vilket gör det möjligt att ställa in veckoprogram och kontrollera avstängning och startfunktioner. Via appen kan man dessutom förprogrammera och anpassa inomhusklimatet när som helst, vilket ger lägre energikostnader och ett mer effektivt PACi-system.
För att underlätta hantering av större byggnader eller för många lokaler kan flera användare styra upp till 200 av de flesta inomhusenheterna i PACi- eller ECOi-systemen (max 20 enheter per plats, på 10 olika platser). Via Comfort Cloud-appen kan olika användare vara anslutna och ges möjlighet att hantera och anpassa temperaturen på olika platser efter behov och önskemål. Funktioner som start/stopp, fläkthastighet och luftflödesriktning kan enkelt hanteras genom en smartphone-anslutning.
För de flesta PACi-modellerna kan Comfort Cloud-appen även användas för att se strömförbrukningsstatistik, direkt via WLAN-adaptern, vilket ger bättre möjligheter att kontrollera och sänka elkostnaderna. Appen har även ett varningssystem som varnar användaren med felkoder så fort ett underhållsproblem uppstår.
Bild: Panasonic