Nyheter

Ny deltidsbrandstation i Almunge på väg att bli verklighet

Uppsala kommun har beslutat inleda processen att ta fram en ny detaljplan för Almunge-Lövsta för att en ny deltidsbrandstation ska kunna byggas längs väg 282. Området är 4 000 kvadratmeter stort och stationen byggs och ägs av Uppsala kommun förvaltningsfastigheter AB.

Den nuvarande brandstationen i Almunge ligger i ett villaområde och nära en förskola, vilket skapar problem vid utryckning. Eftersom placeringen inte uppfyller inte de krav som verksamheten har, vill brandförsvaret bygga en ny brandstation.
– Vi ska utveckla hela Uppsala, inte bara de centrala delarna. Den nya brandstationen är viktig för ett välfungerande brandförsvar i hela kommunen. Det är en lättnad att vi efter att en längre tid tittat på olika placeringar nu har hittat en lämplig plats vid väg 282, säger Ylva Stadell (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.
Planområdet är en del av en privatägd fastighet och Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB som är sökande för detaljplanen kommer att förvärva delar av fastigheten i samband med planläggningen för att sedan hyra ut till brandförsvaret. Planområdet omfattar cirka 4000 kvadratmeter.
– Önskemålet om en bättre plats för deltidsbrandsstation i Almunge har funnits länge och nu ser det ut som att vi ska kunna få den på plats. Slutgiltigt beslut om detaljplan kan tas andra kvartalet nästa år, om processen går som den ska, säger Elisabet Jonsson, avdelningschef för plan- och byggenheten.
I Almunge finns alltid fem personer på stationen och gör cirka 100 utryckningar per år, 50 i närområdet och 50 som förstärkning till andra. Efter de många skogsbränderna på olika platser i Sverige sommaren 2018 har intresset ökat för att ta på sig det viktiga ansvaret som deltidsbrandman.
– Vi ska kunna erbjuda så bra arbetsmiljö som möjligt och placeringen av en brandstation är viktig för hur snabbt och säkert vi kan göra en många gånger livsavgörande utryckning. Därför är jag särskilt glad över att vi kommit så här långt i planläggningen av en ny brandstation i Almunge säger, Elisabeth Samuelsson, brandchef.