Nyheter

NIRAS och Ulf Lindegård i fortsatt samarbete

Efter snart 17 år inom NIRAS har Ulf Lindegård beslutat sig för att övergå i egen verksamhet. NIRAS och Ulfs täta samarbete inom hyresgästrådgivning fortsätter bland annat tillsammans med Karolina Fors, hyresjurist hos NIRAS.
Ulf har under hela sin anställning inom NIRAS varit starkt engagerad i att bygga, leda och utveckla NIRAS verksamhet för hyresgästrådgivning (Corporate Real Estate Services). Ulf har haft befattningar i bolaget som affärsområdeschef, expertischef, seniorkonsult och framförallt som jurist med kommersiell hyresjuridik som specialinriktning med särskilt fokus på statliga myndigheters lokalförsörjning.
Genom Ulfs dedikerade insatser och med bidrag från ett över åren stort antal besjälade kollegor har NIRAS utvecklats till att idag vara marknadens ledande konsultföretag och leverantör av strategiskt och operativt stöd i lokalförsörjningsfrågor för statliga myndigheter. En satsning som gjordes med utgångspunkt i den strategi som Ulf och bolagets ledning stakade ut efter att statens myndigheter fått ett eget ansvar för sin lokalförsörjning i samband med den statliga fastighetsreformen och Byggnadsstyrelsens avveckling under 1990-talet.
Ulf har med sin långa och omfattande erfarenhet av kommersiell hyresjuridik och komplexa hyres- och avtalsförhandlingar, och inte minst med sitt personliga engagemang, bidragit till att NIRAS etablerat ett starkt varumärke inom lokalförsörjning med hundratals framgångsrika genomförda lokalprojekt för åtskilliga statliga myndigheter och företag över landet.
– På bolagets vägnar vill jag rikta ett varmt tack till Ulf för hans värdefulla insatser och bidrag genom åren till NIRAS och till branschens utveckling i stort, säger Ingela Johansson, affärsområdesansvarig för NIRAS Corporate Real Estate Services.

– Det har varit en fantastiskt rolig och inspirerande resa att under så många år ha fått arbeta inom NIRAS och bidra till att skapa ett varumärke och en plattform för bolagets rådgivning i lokalförsörjningsfrågor till landets statliga myndigheter och andra rikstäckande organisationer och företag. Inte minst givande har alla intressanta möten, omfattande hyres- och avtalsförhandlingar och juridiska problemlösningar som jag har haft förmånen att få arbeta med, tillsammans med bolagets kunder, varit under alla dessa år. Jag ser fram mot att få fortsätta detta arbete, denna gång som egen företagare och i partnerskap med NIRAS, säger Ulf Lindegård.
Bilden:
Ingela Johansson, Ulf Lindegård och Karolina Fors.