Nyheter

Förslag om att ta upp delar av Ljura bäck i Norrköping till ytan

Samhällsbyggnadskontoret i Norrköpings kommun kommer nu med ett antal förslag som ska minska risken för översvämning i Ljura bäck i framtiden. Samtidigt ska natur- och rekreationsvärden förbättras.
År 2017 fick samhällsbyggnadskontoret i uppdrag av politikerna att utreda översvämningsrisken vid Ljura bäck. Det har resulterat i ett antal förslag fördelade på sju delprojekt. Några av dessa handlar om att ta upp nedgrävda delar av bäcken till ytan igen.
Bilden:
Framtida gång- och cykelväg vid Brånnestad.
Bild: Norrköpings kommun