Nyheter

BoKlok får förstärkning från Skanska Polen via utbytesprogram

BoKlok är ett dotterbolag inom Skanskakoncernen, och som ett sådant får de anställda ta del av samma förmåner, utbildningar och utbytesprogram mm. som Skanska-anställda får. Ett av de spännande personalutbytesprogrammen inom företaget heter Skanska Unlimited, och via det har BoKlok fått förstärkning i sex månader från Skanska Polen.
För bara en vecka sedan började Kamil Kudłacz på BoKlok. Han ska ägna de nästkommande sex månaderna åt att hjälpa till med implementeringen av BoKloks solcellssatsning.
– Jag kommer att ingå i produktgruppen i en roll som projektledare, och jag kommer att tillbringa sex månader med att arbeta fram en handlingsplan för implementeringen av PV-celler i BoKlok Norge. Jag kommer att arbeta nära Refik Salievski, som är utvecklingschef och ansvarig för solcellssatsningen på BoKlok.
Kamil har arbetat på Skanska i nästan sex år. Vanligtvis utgår han från Skanskas kontor i Krakow, där han arbetar som projektledare för kommersiella utvecklingsprojekt på Skanska Commercial Development Europe (CDE).
– BoKlok konceptet är en helt ny affär för mig, men å andra sidan tycker jag att grunderna är ganska lika de jag är van vid från Skanska CDE där jag vanligtvis arbetar. Du måste samarbeta, kommunicera och kunna sammanföra idéer. Men vissa affärsaspekter skiljer sig åt en del – de är jag nyfiken på att undersöka och förstå bättre.
Skanska Unlimited gynnar både deltagaren och Skanska, och är en viktig del i Profit with purpose-målet i företagets affärsplan. Medarbetarna växer personligen och professionellt när de lär sig och bidrar, delar sätt att arbeta och utökar sina nätverk över Skanska. De bredare erfarenheterna från programmet stöder kunskapsdelning och driver One Skanska-samarbetet, som tillsammans är viktiga aspekter av Skanskas gällande affärsplan.
Som jag ser på saken bör vi fortsätta att samarbeta nära inom Skanska, och stärka förtroendet mellan olika affärsenheter för att på så vis bättre utnyttja våra möjligheter. Skanska och BoKlok är båda starka varumärken, men det krävs mycket arbete för att behålla ledarpositionen, avslutar Kamil.
PÅ Bilden: Kamil Kudłacz stärker upp BoKloks solcellssatsning i ett halvår.