Nyheter

Årets Hållbarhetspris i Västerås tilldelades Sveafastigheter Bostad

Årets Hållbarhetspris tilldelades Sveafastigheter Bostad av Västerås stad. Sveafastigheter Bostad färdigställde 2018 kvarteret Neptun, ett av Sveriges största plusenergihus och Miljöbyggnad Guld.
Husen genererar mer energi än de förbrukar genom 1210 kvm solceller, bergvärme och det världsunika 3Eflow-systemet som minskar värmeförlusterna i varmvattenledningarna. Under 2019 bygger Sveafastigheter Bostad i Västerås även kvarteret Hydran, ett Boende för äldre med fokus på gemenskap genom mötesplatser på den gröna gården, sällskapsytor och gemensamt kök i bottenplan. Även trygghetsboendet Hydran blir ett plusenergihus med fjärrvärme. I Stockholm stad har Sveafastigheter Bostad under 2018 vunnit två markanvisningar med social hållbarhet i fokus.
Juryns motivering till Årets Hållbarhetspris lyder:
”Vinnaren av Årets hållbarhetspris har som ny aktör i Västerås snabbt flyttat fram positionerna i sin bransch. Med ett genomtänkt hållbarhetsarbete är de samhällsbyggare med höga ambitioner för framtida generationer. Målmedvetet skapar årets pristagare boendemiljöer där människa och miljö står i centrum.”
Årets hållbarhetspris delades ut av Västerås stad vid näringslivsgalan Guldstänk som en del i arbetet för att skapa en hållbar stad. Med priset vill Västerås stad uppmuntra lokala företag att arbeta hållbart, visa att olika företag kan bidra på olika sätt och att alla kan göra något för att bidra till ett hållbart samhälle.
Priset kommer firas med tårtkalas för Sveafastigheter Bostads hyresgäster i Västerås.
– Vi är extra stolta över priset en dag som denna när hundratusentals skolungdomar över hela världen strejkar för klimatet. Plusenergihusen i Västerås är exempel på mer klimatsmart byggande som konkret visar att det går att skapa en mer hållbar stadsutveckling, säger Harry McNeil, marknads- och hållbarhetschef på Sveafastigheter Bostad.
Bilden:
Neptuns solpaneler med Steam hotell, det gamla ångkraftverket, i bakgrunden.
Foto: Peter Rutherhagen