Nyheter

Släta tak och mjölutsläpp

Sett i ljuset av världens utmaningar när det gäller miljön, hamnar mjölutsläpp tveklöst i den mer harmlösa delen av skalan. Ändå är det inte optimalt när mjölpartiklar fastnar i granulaten på takbeläggningar. På livsmedelsanläggningen Lantmännen Cerealia i Järna har man därför satsat på Derbigum SP4 – en slät och UV-beständig takbeläggning med 45 års dokumenterad livslängd.
När det var dags att ersätta de konventionella papptaken på Lantmännen Cerealia i Järna, valde man att satsa på Derbigum SP4. Tomas Jonsson, fastighetsingenjör hos Lantmännen Cerealia förklarar:
– När det gäller miljöer som är ämnade för livsmedelsproduktion är hygien A och O, och det är därför viktigt med rena och lättstädade ytor. Detsamma gäller våra takbeläggningar, där konventionella papptak inte är det bästa eftersom produktionen kan ge ifrån sig mjölpartiklar som gör att granulaten lossnar allteftersom. Med SP 4 får vi ett slätt och självstädande tak, där eventuella partiklar sköljs bort med regnvattnet. Vi är övertygade om att det här är en ekonomisk lösning i det långa loppet.
Formeln för att slippa bekymmer
Derbigum har en 20-årig garanti för arbete, material och följdskador som är unik i sitt slag, och det är bara deras auktoriserade takentreprenörer och specialutbildade takmontörer som får lov att utföra arbetet. På Lantmännen Cerealia är det Smista Tak AB som har utfört arbetet till punkt och pricka – ett omfattande arbete som förväntas att vara klart i år. Peter Arnell, regionansvarig säljare, berättar om vikten av själva utförandet:
– Vi är enormt stolta över våra produkter och det finns inte på kartan att vi skulle låta ett projekt misslyckas på grund av ett dåligt utfört jobb. De lösningar vi erbjuder ska funka 360 grader runt och många år in i framtiden.
Långsiktigt miljöansvar
Hos Derbigum siktar man mot en ljus, bekymmersfri framtid och man håller vad man lovar, både när det gäller tak som håller tätt och hållbara lösningar. Derbigum är det företag som har kommit längst när det gäller att rikta verksamheten mot mindre miljömässig påverkan och förutom en lång rad certifieringar är man de enda som har ett återvinningssystem för allt tillverkningsspill samt använda produkter.
Bilden:
På livsmedelsanläggningen Lantmännen Cerealia i Järna ligger Derbigum SP4 – en slät och UV-beständig takbeläggning med 45 års dokumenterad livslängd.