Nyheter

Vasakronan väljer innovativt, energigenererande tak

När plåttaket på Kransen 2 i centrala Uppsala började rosta, bestämde sig Vasakronan för att tänka nytt vid renoveringen. Valet föll på ShingEl, ett tak med integrerade solceller.
Plåttaket har nu bytts ut mot tunna takplattor, som ersätter annat byggmaterial och förser fastigheten med el. ShingEl har dessutom en estetisk fördel då man slipper tjocka solpaneler som vanligtvis fästs ovanpå taket.
De senaste åren har det skett en explosionsartad utveckling vad gäller solcellsteknik.
Nu krävs inte längre starkt solljus för att utvinna energi, vilket gör att vi på svenska breddgrader kan nyttja solenergi året runt. Svenska SolTech Energy har utvecklat byggnadsmaterial med integrerad solcellsteknik som ersätter andra byggnadsmaterial. Dessutom förkortas byggnadstiden då man inte som tidigare först måste lägga taket och sedan lägga solceller ovanpå. Den förnybara eltekniken är enkelt tillgänglig för villa- och fastighetsägare och har med dagens ingenjörskonst också blivit en estetiskt välintegrerad del av modern byggnadsdesign.
Takplattan ShingEl har precis vunnit Quality Innovation Award 2018 i klassen ”Responsible & Renewable Innovations. Utmärkelsen är ett samarrangemang mellan kvalitetsinstitut i flera länder.
Förutom takplattan ShingEl finns även SolTech Fasad, som ersätter andra byggmaterial som tegel, plåt, puts eller fasadskivor, så nu kan hela hus generera solenergi.
Det finns stora möjligheter att öka solenergiutvinningen i Sverige. Varje år byts mellan 30 000 – 40 000 tak och det byggs i snitt 10 000 småhus och villor i Sverige. Om alla fick tak med integrerade solceller så skulle fastigheter kunna stå för en stor del av sin egna energiförbrukning.
På Vasakronan valde man ShingEl både för miljön och för de ekonomiska fördelarna. Företaget satsar stort på att ligga i framkant när det gäller att bygga hållbart och energieffektivt. Det är även viktigt vid miljöcertifieringen av fastigheten. Ett stort antal produkter testas och utvärderas innan man väljer vad man ska satsa på. Batterier och geoenergi-anläggningar är områden som man undersöker för tillfället. Ventilationsaggregat, tilläggsisolering, styr- och regelsystem samt fönster är andra områden som ofta justeras för att göra fastigheter mer hållbara.
Huset som byggdes 1966 ligger i centrala Uppsala på Dragarbrunnsgatan, ett stenkast från stadens gågata. Fastigheten innefattar både bostäder, kontor och butiker
Fakta om fastigheten:
• Adresser: Dragarbrunnsgatan 35 / Påvel Snickares Gränd 1
• Byggt/ombyggt: 1966/2005
• Kontor: 1 541 m2
• Butik: 357 m2
• Bostäder: 873 m2
• Övrigt: 1 427 m2
• Arkitekt: N. Tesch Ark. kontor