Nyheter

SBC: ”Spara tid och pengar genom att göra rätt från början”

Genom att vara ordentligt påläst är det enklare för föreningens styrelse att fatta rätt beslut. Att tänka långsiktigt gör det också enklare att planera och förutse utgifter för underhåll samt framtida investeringar.
Att kunskap är makt är inget nytt och när det gäller att ta hand om ett bostadshus kommer den väl använda frasen återigen väl till pass. I det här fallet handlar det om att ta makten över situationen och se till att fatta kloka beslut gällande bostadsrättsföreningens bästa. Okunskap kan leda till felaktiga beslut som får förödande och kostsamma konsekvenser. En styrelses främsta uppgift är att se till att värdet på bostäderna består och gärna även ökar. Det kräver löpande underhåll samt utveckling av fastigheten.
Det handlar också om att ta ut rätt avgifter, exempelvis årsavgifter, av de boende för att täcka kostnader för underhåll och investeringar. Här är det bra att ha en marginal för oförutsedda utgifter. Utöver praktiska och ekonomiska bitar handlar det även om att skapa en miljö där de boende trivs. Styrelsens arbete är viktigt och en förutsättning för en väl fungerande bostadsrättsförening.
Varje styrelse måste se över vad man har för nuläge och bör även utarbeta en handlingsplan för att förutse föreningens utgifter. Fem viktiga punkter att ta med i styrelsearbetet är förutom löpande skötsel; underhåll av fastigheten, besiktning av lägenheter, leva upp till myndighetskrav beträffande bland annat brandsäkerhet och bullerkrav samt att förbättra fastigheten i stort. Viktigt att tänka på är att det är de som för närvarande bor i fastigheten är dem som ska betala för det slitage som sker.
Det får aldrig handla om att pressa kostnaderna under det egna boendet för att sedan låta framtida lägenhetsinnehavare stå för notan när underhåll ska betalas. Det finns styrelsemedlemmar som handlar efter egna intressen, men det ska givetvis inte gå till på det sättet förklarar representanter från BostadsrättsCentrum, SBC, på sitt seminarium på Fastighetsmässan.
En styrelse måste kunna ta ställning och fatta viktiga beslut, även om det kan innebära visst obehag. Att sticka huvudet i sanden brukar aldrig vara att rekommendera. Helene Gustavsson, affärs- och processoptimerare på SBC förklarar att det kan komma att uppstå problem och då gäller det att agera och också ta in professionell hjälp om det behövs. En styrelse har troligen inte all den kunskap som krävs för att fatta beslut och då behöver man helt enkelt ta hjälp av olika specialistkonsulter.
– På SBC har vi förutom mycket kunskap in-house även ett brett kontaktnät och vi samarbetar med bra entreprenörer som vi kan rekommendera. Vi ställer krav och anlitar endast dem som uppfyller dessa krav, förklarar Nina Wahlberg, Affärsområdeschef på teknisk förvaltning inom SBC.
Att utgå från en väl utarbetad underhållsplan är en god idé, men man ska också ha i åtanke att dokumentet är flexibelt och kan behöva ändra över tid beroende på vad som behöver åtgärdas i fastigheten. De största utmaningarna en styrelse tampas med är ofta just kunskap och tid. Helen Gustavsson, affärs- och processoptimerare på SBC understryker vikten av att känna sitt uppdrag.
– Många brf har för lite långsiktig planering, det är ett återkommande problem som vi stöter på. Hos oss finns all hjälp och stöttning som en styrelse behöver. Vi hjälper till med att scanna behoven i just din förening vilket effektiviserar arbetet, förklarar Helen Klåvus, CIO på SBC.
Drift av äldre hus liksom nya behöver förvaltas. I ett äldre hus kan det handla om att renovera en fasad eller att byta fönster för att få tystare boendemiljö likväl som om ett stambyte. I en nybildad förening kan det handla om att planera rätt avgiftsnivå. På SBC rekommenderar man att de sittande i en styrelse går en styrelseutbildning för att vara bättre förberedda på vad arbetet innebär. Det finns digitala verktyg som effektiviserar och underlättar arbetet vilket talarna på SBC förmodar även kan komma att locka även yngre att delta i styrelsearbetet. Generellt är det ofta personer i övre medelåldern som åtar sig uppdraget.
– På SBC jobbar vi ständigt med att göra styrelsearbetet för landets bostadsrättsföreningar enklare. Vi är medvetna om att det inte alltid är lätt att ha koll på alla delar som arbetet innebär. Därför finns vi redo att bistå med den hjälp styrelsen behöver, avslutar Nina Wahlberg.
Foto: Christoph Meinersmann