Nyheter

Otto Magnusson får uppdraget att renovera Lunds stadshall

Byggnadsfirman Otto Magnusson AB och Lunds kommun har tecknat ett partneringavtal avseende renoveringen av Lunds stadshall. Byggstart blir under hösten i år.
Fas 1 av partneringavtalet omfattar projektering av entreprenaden utifrån den omfattning som kommer att fastställas tillsammans med den arkitekt som vinner uppdraget att gestalta Stadshallen utifrån konceptet ”Från finrum till vardagsrum”. Visionen är att skapa en öppen och trivsam mötesplats i centrala Lund. Vinnande arkitekt utses i slutet av april.
– Vi på Byggnadsfirman Otto Magnusson är mycket glada och stolta över det förtroende vi fått av Lundafastigheter att gemensamt förädla denna unika Stadshall i centrala Lund, säger Dan Magnusson, VD på Byggnadsfirman Otto Magnusson.
Innan byggstart tecknas fas 2 i partneringavtalet. Att arbeta med denna typ av samverkan innebär full transparens mellan beställare och entreprenör avs. ekonomi, tid och kvalitet. Detta leder till en tryggare byggprocess med full insyn i alla processer vilket borgar för en bra slutprodukt.
– Det känns väldigt bra att vi nu fått en viktig pusselbit på plats och därmed kommit ett steg närmare byggstart, säger Jonna Myrebris, fastighetschef på Serviceförvaltningen/Lundafastigheter.
Preliminär tidplan:
Arkitektutvärdering mars-april 2019
Projektering mars-oktober 2019
Byggstart under hösten 2019
Byggproduktion hösten 2019 till sommaren 2021
Foto: Thobias Ligneman