Nyheter

Stora Ensos Sverigechef inledningstalare vid Skogforsks konferens Virke19

Idag inleddes tvådagars konferensen Virke 19 på Aronsborg i Bålsta utanför Stockholm. Det är Skogforsk som står som arrangör och det fullmatade programmet har lockat ett drygt 100-tal deltagare från hela Sverige.
Inledningstalare vid konferensen var Stora Ensos Sverigechef Per Lyrvall. Han beskrev Stora Ensos roll inom den växande bioekonomin.
– Hållbarhet och innovation är fundamenten för hela vår affärsidé. Allt bygger på vår förnybara råvara skogen som vi vidareförädlar i nästintill fossilfria tillverkningsprocesser till klimatsmarta produkter. Vi är ledande och driver på utvecklingen av bioekonomin, säger Per Lyrvall, Sverigechef Stora Enso.
Per berättade bland annat om Stora Ensos satsningar inom träprodukter. Företaget är Europas största leverantör av träprodukter och har en pågående investering på en halv miljard kronor i en ny produktionslinje för korslimmat trä vid Gruvöns sågverk i Värmland.
Mer info om konferensen Virke 19:
https://www.skogforsk.se/produkter-och-evenemang/evenemang/virke-19/
Foto: Stora Enso