Nyheter

Skebo gör stor klimatsatsning i Burträsk

Skebo satsar stort på klimatet. På Burträskgårdarna genomförs ett omfattande projekt som kommer att leda till väsentligt minskad elförbrukning och koldioxidutsläpp samt en bättre inomhusmiljö med höjd komfort för hyresgästerna.
– Allting som vi kan bidra med i det stora och det lilla gör viktig skillnad för miljön. Det här är en klimatsmart satsning av oss och det kommer fler, säger Skebos vd Åsa Andersson.
Skebo gick ifjol med i Allmännyttans klimatinitiativ, som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser. Målet i initiativet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen minskar med 30 procent.
– Att ta hand om miljön är ett gemensamt ansvar som vi alla får bära. Som Skellefteås främsta samhällsbyggare är det självklart för Skebo att sätta miljön i centrum och genomföra konkreta satsningar som bidrar till ett bättre klimat, säger Åsa Andersson.
Återvinning
Det första projektet inom ramen för Klimatinitiativet sjösätts nu av Skebo. Miljösatsningen görs på Burträskgårdarna, som är en stor fastighet i Burträsk som inrymmer bland annat lägenheter, apotek, vårdcentral, tandläkare och vård- och omsorgsboende.
– På Burträskgårdarna byter vi ut tolv ventilationsaggregat och sätter in tre värmepumpar, som återvinner 75–85 procent av frånluften och skickar den tillbaka in i vårt värmesystem igen. Bara vissa delar av huset har varit fullt utbyggt för fjärrvärme. Nu kopplar vi upp alla husen, vilket innebär en bättre drift, säger Skebos projektledare Per Andersson.
Miljonminskning
Utsläppen av växthusgaser kommer att minska markant tack vare åtgärderna som vidtas på Burträskgårdarna.
– Vi räknar på en minskad elförbrukning med 1 100 000 kilowatt och ett minskat koldioxidutsläpp med 127 ton per år. Dessutom får de boende en bättre inomhusmiljö, säger Per Andersson.
Ett ton koldioxidutsläpp är ungefär lika med en flygresa på cirka 4 500 kilometer, motsvarande en sträcka mellan Stockholm och Genève. Den årliga besparingen på Burträskgårdarna kan därmed jämföras med 127 sådana flygresor.
Skebos ombyggnationer på Burträskgårdarna beräknas vara klara vid månadsskiftet september–oktober i år. Budgeten för satsningen ligger på cirka tolv miljoner kronor.
– Vi ser det som en ekonomiskt hållbar investering över tid. Framöver kommer vi att kunna berätta om ytterligare satsningar som vi gör i Klimatinitiativet. En stor miljönytta som kan uppnås dagligen och på individnivå är att våra hyresgäster engagerar sig i miljöfrågan med att exempelvis sortera sina sopor rätt, säger Skebos marknadschef Anna Ersson.
Foto: Skebo