Nyheter

Nu startar bygget av Råsslaskolan

Nu börjar arbetet med att bygga ut Råsslaskolan i Kolmården. Det första spadtaget tas av elever som ska gå på skolan.
Under 2017 togs beslut om att två av skolans byggnader skulle rivas på grund av dålig inomhusmiljö. Idag bedrivs verksamheten delvis i tillfälliga paviljonger men nu inleds alltså arbetet med en ny större skolbyggnad.
Utbyggnaden blir cirka 6500 kvadratmeter och innebär en kapacitetsökning. Skolan har idag runt 500 elever och den delvis nya skolan kommer att kunna rymma drygt 800 elever. Även fortsättningsvis kommer det vara årskurs 4-9.
Bild: Norrköpings kommmun