Nyheter

Finja Prefabs nya produktionshallar i Katrineholm invigda

På fabriken i Katrineholm är nu nya moderna produktionslokaler klara att tas i bruk. De nya lokalerna är utrustade med det senaste inom digital produktionsutrustning.
Under sommar och höst förra året revs gamla byggnader som inte längre var funktionella för verksamheten. Storsatsningen att sedan bygga nya moderna lokaler har pågått under 2018 och första delen av 2019.
Flera vinster görs med nya lokaler som anpassats för verksamheten: Arbetsmiljön blir bättre, energiförbrukningen minskar och produktiviteten ökar när vi får en mer rationell genomförd tillverkning och logistik.
– Investeringen i ny värmekälla genom påkoppling på fjärrvärmenätet är ett steg i riktning mot fossilfri tillverkning. Dessutom bidrar de nya mer energieffektiva ytorna till minskad miljöpåverkan. Nu står den nyinvigda fabriken i Katrineholm redo att möta en stor efterfrågan och fortsatt behov av byggnation i Mälardalen, säger Kaj Grönvall, vd Finja Prefab.
Foto: Finja