Nyheter

Här växer Sveriges smartaste by fram

De senaste åren har diskussionen om smarta städer blivit allt mer intensiv, och på senare tid har vikten av utveckling av smarta samhällen och smarta byar etablerats. Nyligen offentliggjordes att analys- och teknikföretaget WSP går in i samarbete med den skånska byn Veberöd, öster om Lund, med målsättningen att skapa Sveriges första smarta by. Projektet syftar till att göra Veberöd till en så kallad testby där man ska undersöka framtida behov samt testa nya lösningar för smartare samhällen.
Genom att arbeta nära medborgare och dess behov samt genom att identifiera möjligheter för nya digitala lösningar byggs och utvecklas smarta städer världen över. I ett nytt projekt som utgår från EU:s agenda 2030 har analys- och teknikföretaget WSP gått in för att börja utveckla smarta byar. Testby i projektet är Veberöd, som därmed kommer bli Sveriges första smarta by.
Vi på WSP vill förstå vilka specifika behov som finns på landsbygden och i byar för att driva en bredare samhällsutveckling. Genom att samarbeta med Veberöd, där det redan finns en bra bysamverkan och infrastruktur, kan vi testa olika smarta lösningar som vi tror kommer kunna bidra till mer hållbara samhällen i framtiden, säger Anna Bondesson, Expert inom Digitalisering och Hållbarhet på WSP.
Ett exempel på smarta lösningar är hur man arbetar med belysning för att skapa en tryggare närmiljö samtidigt som man håller nere energianvändningen. Det kan även handla om hur man effektiviserar bevattningssystem i parker eller hur man med hjälp av magnetsensorer säkerställer att säkerhetsutrustning så som hjärtstartare, brandvarnare och livbojar finns på plats där de behövs. Det finns även en stor potential i att använda olika datakällor och digitala verktyg för att skapa en medborgardialog samt minska gapet mellan beslutsfattare och medborgare.
Målsättningen med projektet är att utforska smarta lösningar för en hållbar utveckling i Veberöd samt att inspirera andra samhällen och byar i såväl Sverige som internationellt att bli smartare.
– Landsbygden utgör 90 procent av Sveriges landyta och de boende på landsbygden i vårt område, det vill säga i de östra kommundelarna, utgör 25 % av befolkningen i Lund. Det räcker inte att bara utveckla städerna, vi måste fokusera på hela samhällen, säger Jan Malmgren på www.smartabyar.seoch Byutveckling AB.
I Veberöd har man med hjälp av en by-app lyckats skapa en medborgardialog där man kan be om invånarnas åsikter och ta reda på vad de tycker i specifika frågor direkt. För att utveckla förståelsen kring vad som är smart samt hur framtidens behov ser ut engagerar man även byns skolor och ungdomar.
Bild: Jan Malmgren