Nyheter

Bostadsministern lovar skatteöversyn

Sveriges nya finansmarknads- och bostadsminister, Per Bolund, har flera stora reformer på sitt bord, bland annat en översyn av fastighetsavgiften och ränteavdraget.

– Ingen tidigare regering har tagit sitt fulla ansvar. Det har varit för mycket prestige i bostadspolitiken. Nu behöver vi arbeta för att lösa upp de låsningar som funnits, säger Per Bolund till ekonomikanalen EFN.
Finansmarknads- och bostadsministern avser att gå över blockgränserna för att få igenom en större översyn av skattesystemet. Det handlar bland annat om fastighetsavgiften och ränteavdraget. Dessa förändringar kommer ske inom ramarna för ett större sammanhållet reformpaket som ska leda till en mer funktionell bostadsmarknad, enligt ministern.
Bolund säger i senaste avsnittet av EFN:s bostadspodd Kvadrat:
– Vi ska göra en större översyn av skattesystemet. I det sammanhanget så tror jag att det finns förutsättningar att titta på ett antal skatter som berör boendet, till exempel reavinstskatten, men även andra skatter. Ränteavdraget har också diskuterats i det sammanhanget. Då har vi möjlighet att göra ett större sammanhållet paket som leder till en bättre fungerande bostadsmarknad.
Per Bolund påpekar att reformer av bostadspolitiken är en lång process, men att förutsättningarna att få igenom ett större reformpaketet är bättre än på länge med den nya regeringen, där Socialdemokraterna och Miljöpartiet styr med stöd av Centerpartiet och Liberalerna.
Det är inte aktuellt att lätta på de krav som ställs i dag på hushållen för att få låna till en köpt boende. Ministern anser att det höjda skuldkvotstaket och skärpta amorteringskravet lett till att minska riskerna i det finansiella systemet. Han menar också att det driver på mot ”en sund amorteringskultur”, något han menar saknats tidigare.
Per Bolund lovar att det under hans mandatperiod med hjälp av det statliga investeringsstödet kommer att byggas tiotusentals nya hyreslägenheter med rimliga hyror för bland annat unga. Han tycker att det finns anledning att speciellt gynna de byggföretag som riktar sig på att bygga billigare hyresbostäder.
– Vi kommer att se till att tiotusentals lägenheter med rimliga hyresnivåer kommer ut på marknaden, viktigt särskilt för unga. Sedan måste vi titta på andra åtgärder, som ett subventionerat bosparande till exempel, säger Per Bolund till ekonomikanalen EFN.
Bilden:
Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund intervjuas av Petra Bergman och Joakim Båge, ekonomikanalen EFN.
Foto: Ekonomikanalen EFN