Nyheter

Stor satsning på nya medarbetare hos Sandvikenhus

Sandvikenhus har rekryterat 16 utrikesfödda medarbetare som inledningsvis gör två månaders praktik för att sedan erbjudas 5,5 månaders säsongsanställning. Insatsen är ny och i linje med hur Sandvikenhus bidrar till samhällsnytta och är ett sätt att öka mångfalden på företaget.
Vi anställer varje år ett stort antal säsongsanställda för att genomföra vårt uppdrag. Att satsa på utrikesfödda gynnar alla parter och inte minst oss själva som behöver spegla samhället, säger Sandvikenhus VD Stefan Lundqvist.
Medarbetarna har rekryterats genom Integrationsenheten på Sandvikens kommun. De har sedan matchats med handledare på Sandvikenhus och arbetar nu sida vid sida med sina handledare.
Deltagarna är unika i det att de besitter breda kulturella och språkliga kunskaper och vi lär också känna en viktig målgrupp, säger personalhandläggare Emina Campara.
Upplägg
Alla medarbetare på Sandvikenhus har under de senaste månaderna genom Sandvikens kommun gått en utbildning i kulturell förståelse, kallad mervärdet. Under tiden har handledare rekryterats och utbildats. Efter de initiala två månaderna går medarbetarna över till en helt vanlig säsongsanställning.Upplägget med praktik innan anställning ger Sandvikenhus en möjlighet att lära upp och introducera kandidaterna inför säsongen. Det ger även möjlighet för både arbetsgivare och praktikanter att testa om arbetsuppgifterna passar respektive kandidat.

  • Fakta
    Praktikanterna börjar i två omgångar, nästa start är 18 mars.
  • Deltagarna kommer till exempel ifrån Saudiarabien, Irak, Afghanistan, Eritrea, Somalia och Thailand.
  • Projektet startade den 4 mars och kommer pågå i åtta månader.
  • Deltagarna har varsin handledare på respektive område.
  • Sandvikenhus anställer varje år ca 30 säsongsanställda. Ungefär 15-20 personer av dessa är nyrekryteringar som görs varje år och resterande har företrädesrätt enligt LAS.