Nyheter

Veidekke bygger vårdboende åt Svenska Vårdfastigheter

Veidekke Bygg Syd har fått i uppdrag av Svenska Vårdfastigheter/KIAB om att bygga vårdboende med 70 platser, samt 35 hyresrätter och kommersiella lokaler i Helsingborg. Projektet är en totalentreprenad med en ordersumma på 164  miljoner kronor.
Projektet består av 10 000 m2 fördelat på 80 stycken vårdboendelägenheter, 6 stycken LSS, 22 stycken hyresrätter och gym. Husen är formade i ett sammanhängande slutet kvarter i 3-5 plan med ett ovanjordsgarage på bottenplan.
-Vi är mycket glada över förtroendet och fortsatt samarbete med Svenska Vårdfastigheter/KIAB. Här har vi möjlighet att jobba på det sätt vi vet fungerar bäst, i samverkans med fokus på involvering.
– Vi kommer att ställa högre krav på VDC-arbetet och 3D-modellen för att fullt ut kunna använda den i produktionen för att leverera med högsta kvalitet. Som ytterligare digitalt hjälpmedel kommer vi att använda Dalux för ett obrutet kommunikationsflöde genom projektets alla steg, säger Christoffer Asplund, projektchefchef på Veidekke Bygg Syd.
Byggstart i mars och projektet planeras vara klart sommaren 2021.
Bild: Svenska Vårdfastigheter AB