Nyheter

Strøm Gundersen förnyar Ringerike gymnasieskola

AF Gruppens dotterbolag, Strøm Gundersen, har tecknat avtal med Buskerud fylkeskommune för restaurering och nybyggnad av Ringerikes gymnasieskola i Hønefoss, Norge.

Projektet omfattar restaurering av befintliga skolbyggnader på 7 400 m², uppförande av nya byggnader på över 6 200 m² och utomhusarbeten. En befintlig byggnad på ca 1 000 m² måste rivas innan den nya byggnaden byggs. De nya byggnaderna ska uppfylla kraven i TEK 17 och i restaurerade byggnadsdelar försöka närma sig TEK 17 så långt det är praktiskt möjligt. En del av arbetet utförs på kulturmärkta byggnader. Skolan ska anpassas till att rymma 800 elever och 110 anställda.
Kontraktet är en totalentreprenad och har ett värde på ca 320 miljoner NOK exkl. moms.
Uppstart på byggarbetsplatsen är april 2019 och planerat färdigställande är det fjärde kvartalet 2020.
Bild: Norconsult