Nyheter

Ny kunskapshub för klimatsmart byggande

Skifferakademin som öppnar i Stockholm i vår, är ett intiativ av naturstensleverantören Nordskiffer och syftar till att öka kunskapen inom användandet av naturmaterial och framförallt sten. Att bygga med naturmaterial är ett effektivt sätt att förbättra byggbranschens möjligheter att nå klimatmålen och minska den negativa påverkan.
Bygg- och anläggningssektorn står för en femtedel av vårt lands klimatpåverkan och Riksdagens beslut att nå nollutsläpp av växthusgaser år 2045 kan verka svårt att nå. Särskilt eftersom minskningen ska göras samtidigt som befolkningen växer, behovet av bostäder ökar och infrastruktur måste byggas ut.
Skifferakademin är samlingsnamnet på en rad aktiviteter som vi kommer att hålla i vårt nya showroom i Stockholm, berättar Annie Bojing på Nordskiffer som arrangerar Skifferakademin. Vi kommer ha föredrag om fasadsystem och material så klart, men vill öppna upp för frågor om arkitektur och byggande ur ett bredare perspektiv.
Kod Arkitekter utmärker sig genom sin ambition att kontinuerligt utvecklas och verka för ett hållbart samhälle. Åsa Kallstenius, som är en av delägarna på Kod, uppskattar initiativet med skifferakademin.
För att minska miljöbelastningen av byggnation krävs att alla i branschen bidrar och väljer smart. Jag hoppas att ”skifferakademin” ökar vår gemensamma kunskap, breddar samtalen och öppnar upp för långsiktiga val, menar Åsa.
Genom att lyfta blicken och gå djupare in på vad som gör att arkitekter väljer att rita in vissa material, varför fastighetsägare föredrar vissa och vad som driver fram att vissa material blir entreprenörernas favoriter, hoppas Nordskiffer vara delaktiga i att ska en dialog på ett högre plan än det rent praktiska.
Vi lever i en föränderlig värld med nya krav, tekniker, idéer, normer och regler vilket betyder att vi tvingas in i en konstant utbildningsprocess, fortsätter Annie. Den expertis vi besitter inom sten och fasad och angränsande teman vill vi gärna dela med oss av och samtidigt lär vi oss mer genom de utbyten som sker inom ramen för skifferakademin. Vi som är verksamma i branschen har makt att påverka den och det har vi på individnivå.
– Vår ambition är att skapa något spännande, roligt och lärorikt där vi som materialleverantörer tillsammans med fastighetsutvecklare, byggare och arkitekter skapar en hub för kunskap som på något sätt berör byggbranschen, avslutar Annie.