Nyheter

Ingången till ett arbetsliv inom bygg

Loay kom till Sverige från Syrien för fyra år sedan och hade fram tills nyligen bara haft en praktik på tre månader. Nu har han fått stöd från Galaxen Bygg att hitta jobb och har fått en yrkesintroduktionsanställning – en form av lärlingsanställning som byggbranschen enats om – på VA-gruppen Höör.
På VA-gruppen Höör jobbar Loay som anläggare i ett projekt där de installerar rör för vatten och avlopp i en fritidsby, ett komplext projekt med begränsat utrymme och kort om tid. Allt ska vara klart till april när sommargästerna börjar åka ut till sin kolonilott.
Emelie Nilsson arbetar med personalfrågor i VA-gruppen Höör och var med och anställde Loay.
– Branschen behöver jättemycket folk samtidigt som vi har mycket arbetskraft och kompetenser som inte tas tillvara på. Det är enorma insatser som samhället ska göra för att förbättra vatten- och avloppsstrukturen framöver, säger Emelie.
Loay har arbetat som anläggare och asfaltsläggare i sitt hemland och har alltså erfarenhet från anläggningsbranschen men inte ett svenskt yrkesbevis. I en yrkesintroduktionsanställning får han en distansutbildning så att han kan få ett yrkesbevis och därmed nå upp till de krav som arbetsgivare oftast ställer.
– Hade Loay själv sökt en anställning utan yrkesbevis hade han kanske inte ens kommit på intervju, säger Emelie. Det är ett jättebra arbete ni gör som förhoppningsvis kommer hjälpa många. Vi har höga krav när man ska komma in, vi måste veta att du kan det du ska, fortsätter Emelie.
I sitt arbete – i kombination med distansutbildningen – får Loay lära sig svenska regler och arbetsgivaren kan forma honom till sin företagskultur. Emelie hoppas att Loay vill stanna i företaget när yrkesintroduktionsanställningen tar slut.
– Kommer man inte i in i gemenskapen kan det vara svårt att leverera ute på arbetsplatsen. Med Loay har det varit en lyckoträff. Han blev snabbt en del av gruppen och det tog nog bara någon vecka innan han började vara med och spela kort på rasterna. Allt har gått jättebra, berättar Emelie.
Arbetsledarna är nöjda med hans arbetsprestationer. Själv trivs Loay på sitt nya jobb.
– Jag trivs mycket bra och får möjlighet att lära mig bättre svenska här, säger Loay.
Han uttrycker också sin uppskattning för Galaxens matchningskoordinator Azeem som hjälpt honom med CV och kontakten med arbetsgivaren. Utbildningen, som är på svenska, är en utmaning och bekymrar Loay lite grann. Galaxens koordinator funderar just nu hur han och arbetsgivaren skulle kunna stötta Loay ytterligare med detta.
Galaxen Bygg fungerar som stöd både för arbetsgivaren och arbetstagaren och är neutrala. Uppdraget att matcha nyanlända och långtidsarbetslösa till byggsektorns behov av arbetskraft har Galaxen Bygg sedan 2018 fått från alla parter i byggsektorn samt Arbetsförmedlingen.
– Jag är jättenöjd säger Emelie. Det är bra att ha en tredje part att luta sig emot. Det här är en ”win win” för alla parter.