Nyheter

Freja eID ökar tryggheten med ny tjänst för smarta städer

ConnectedZone är ett säkerhets- och övervakningssystem för publika miljöer. Systemet kopplar ihop användarens mobil med en busskur som utrustats med tekniska lösningar som gör det möjligt att snabbt kunna larma både i och i närheten av kuren om en akut situation skulle uppstå. För att säkerställa användarnas identitet kommer Freja eID+ att användas.
ConnectedZone är ett unikt trygghetskoncept för smarta städer utvecklat av Teleste, en global leverantör av videoövervakning och nätverkstjänster för publika miljöer och kollektivtrafik. ConnectedZone kombinerar användarens mobiltelefon med en uppkopplad digital tvåvägsskärm, som gör att systemets säkerhetsoperatörer kan kommunicera med busskuren på ett unikt sätt för att informera samt förebygga farliga situationer.
Freja eID+ används för att säkerställa användarens identitet, dels för smidigare registrering men också för att undvika oseriösa larmsamtal. Freja eID+ är den enda mobila e-legitimationen som har godkänts för det statliga kvalitetsmärket Svensk e-legitimation.
Stig Waldemarsson, Director Teleste VSI Scandinavia kommenterar:
– Den snabbväxande e-legitimationstjänsten Freja eID sammanfaller väl med Telestes vision för lanseringen av ConnectedZone. Freja eID har som oberoende e-legitimationstjänst inga speciella intressen förutom att tillhandahålla elektronisk identifikation, vilket gör dem till en bra och pålitlig partner.
Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:
– Att elektroniska identitetshandlingar används för att göra publika miljöer i den fysiska världen säkrare för oss som vistas där vittnar om hur e-legitimationens användningsområden kommer att öka i takt med att samhället digitaliseras. Vi har bara sett början av utvecklingen inom smarta städer och allt talar för att detta område blir ännu en drivkraft för behovet av en modern e-legitimation som Freja eID.