Nyheter

Rent vatten med ny UV LED-teknik

Ett nära samarbete mellan duschtillverkaren FM Mattsson och vattenreningsföretaget Watersprint har resulterat i en världsunik produkt som skyddar mot olika typer av bakterier, inklusive legionella. I flera internationella studier är effekten vetenskapligt bevisad – de innovativa duschpanelerna är i dag det mest effektiva sättet att minska risken för smittspridning.
FM Mattsson tillverkar duschar med en unik funktion för automatisk genomspolning med vatten i förebyggande syfte. Genomspolningen reducerar risken för att gynna miljöer för legionellatillväxt och reducerar därmed bakterier i ledningarna. Det Lundabaserade företaget Watersprint oskadliggör bakterierna i vattnet med sin UV LED-teknik.
I ett innovativt samarbete mellan FM Mattson och Watersprint har de nu kombinerat sina specialiteter. Resultatet är en världsunik duschpanel som i en ny vetenskaplig studie visat sig vara den klart mest effektiva metoden att förhindra och eliminera förekomsten av legionellabakterier i duschen.
Legionella finns i många olika varianter, och kan orsaka alltifrån trötthet till lunginflammation, som i värsta fall kan få dödlig utgång. Legionellabakterier förökar sig bäst i stillastående varmt vatten, till exempel i sportanläggningar, gymnastiksalar, sjukhus, hotell och liknande. Det går att dricka legionellavatten – det är själva inandningen av vattenångan som är smittsam.
– Det är just kombinationen som gör duschpanelen unik. FM Mattssons funktion för automatisk hygienspolning tillsammans med Watersprints UV LED-enhet har resulterat i en panel som kräver minimalt med arbetsinsats från såväl installatörer som tekniker. Men framför allt är det en produkt som bidrar till att eliminera förekomsten av potentiellt hälso- och livshotande legionellabakterier i duschångorna. Det är en verkligt revolutionerande produkt som inte liknar något annat på marknaden i dag. En avgörande fördel är också att reningen sitter så nära duschhuvudet som fysiskt möjligt, detta eliminerar smittorisken maximalt, säger Pete Andersen, vd på Watersprint.
Eftersom det är en relativt ny teknologi menar Pete Andersen att det nu handlar om att förklara fördelarna med panelerna som ett säkert och underhållsfritt skydd mot legionella. Vilket stärks i en studie som nyligen har genomförts i regi av Lunds Universitet i samarbete med Malmö Stad. Där tre olika typer av Legionella prevention testades. Resultatet visade tydligt att kombinationen av FM Mattssons hygienspolning och Watersprints UV LED-rengöring gav det klart bästa resultatet, framför hetvattenspolning som är standard i dag.
– Malmö Stad fick ett mycket bättre värde på sina legionellaprover än vad de har haft tidigare. Duschpanelerna eliminerade effektivt legionellabakterierna innan de nådde duschhuvudet – och således blev varje duschtillfälle tryggt och säkert. Även om de cirka 60 olika typerna av legionellabakterier är duschpanelens huvudsakliga fokus, håller den även alla andra bakterier i schack, säger Frank Rälg, affärsutvecklare på FM Mattsson Mora Group.
I och med att reningen och spolningen sker automatiskt i duschpanelerna, minskar även arbetsinsatsen för den tekniska personal som ansvarar för skötsel och underhåll på anläggningarna.
Bilden:
FM Mattssons duschpaneler tillsammans med Watersprints UV LED-teknik.
Foto: FM Mattsson