Nyheter

Orosmoln tornar upp sig på byggmarknaden

Två gånger per år genomför Industrifakta en omfattande undersökning, med bland annat arkitekter och byggtekniska konsulter, där analyser av arbetsvolym och orderstock ligger till grund för att bedöma den kommande konjunkturutvecklingen på byggmarknaden. I den senaste undersökningen, som genomfördes under januari och februari i år, framkommer det att 6 av 10 konsulter redovisade ökad omsättning 2018 jämfört med 2017. Bland knappt en tredjedel av företagen var omsättningen oförändrad.
När de istället fick vända blicken mot 2019 och göra en bedömning av marknadsutvecklingen i år blir det tydligt att det främst är olika makrofaktorer som utgör hoten. Dels är det den allmänna konjunkturutvecklingen, med tydliga signaler på inbromsad tillväxt, och dels det politiska läget som oroar.
Av byggmarknadens olika sektorer tror man främst att det är nyproduktionen av flerbostadshus som kommer att utvecklas sämre än andra sektorer. Hela 75 procent av de tillfrågade konsulterna tror att nyproduktionen av bostadsrätter utvecklas svagare än marknaden i övrigt och denna andel är ännu högre bland de byggtekniska konsultera. Istället sätter man sitt hopp till det offentliga byggandet. Skolor, sjukhus och infrastrukturinvesteringar är sektorer som konsulterna bedömer kommer att kunna utvecklas bättre än genomsnittet under de närmaste åren.
Källa: Industrifakta AB