Nyheter

Nya simhallen i Linköping – färdig sommaren 2022

Alliansen kan nu presentera fortsättningen för simhallsprojektet i Linköping. På initiativ av Allians för Linköping har en genomlysning av projektet kring nya simhallen genomförts. Genomlysningen har undersökt olika lokaliseringsalternativ och utföranden och bidragit till att Linköpingsborna under mandatperioden äntligen kommer att ha en ny simhall på plats.
Alliansen har nu kommit fram till att fortsätta planeringen enligt tidigare beslut för en placering av simhallen på Folkungavallen. Den genomlysning som har gjorts visar tydligt att planeringen av projektet nu är så pass långt gången att det är svårt att genomföra förändringar utan att förskjuta tidsplanen många år framöver, vilket i slutändan skulle drabba Linköpingsborna i stor omfattning. Det viktigaste för Alliansen har varit att få en simhall på plats så snart som möjligt och att hålla nere driftskostnaderna för den nya simhallen. Nu kommer spaden att sättas i marken under 2019 och simhallen att stå färdig sommaren 2022.
– Trots att vi är många som har förespråkat en annan lokalisering av simhallen så är det inte rimligt att riva upp tidigare beslut i frågan. Linköping behöver en simhall på plats så snart som möjligt och därför är det bra att nu kunna gå vidare i planeringen. Viktigt för att kunna gå vidare är också att vi lyckats få ner den årliga kostnaden för Linköpingsborna, säger Niklas Borg (M), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande.
– Äntligen kan vi lägga frågan om simhallen bakom oss. Vi är glada att kunna presentera den här inriktningen idag. När det här bygget är klart kommer Linköpingsborna ha en simhall som de kan vara stolta över. Tack vara det arbete vi har gjort de senaste månaderna har vi lyckats både sänka kostnaderna, styra upp processen och få en tydlig tidsplan. Jag hoppas nu att vi kan få Linköpingsbor, föreningsliv och alla andra aktörer att ställa sig bakom det här, säger Muharrem Demirok (C), kommunalråd.
Tack vare genomlysningen har man kommit fram till olika lösningar för kostnadsbesparingar utan att i större omfattning påverka och förändra funktionsprogrammet, bland annat en hyra som är cirka 20 procent lägre än beslutet från 2015. För Allians för Linköping är det viktigt att alltid ta ansvar för ekonomin och se till att skattebetalarnas pengar används till kommunens kärnverksamheter. Allians för Linköping önskade även minska investeringskostnaden för simhallen. Genomlysningen visade dock att det var svårt att minska kostnaden för byggnationen utan att avsevärt fördröja färdigställandet av simhallen.
– Vi hade gärna sett en ny simhall på Stångebro istället för på Folkungavallen eftersom det bland annat inneburit mindre trafik i centrum och en större närhet till resecentrum. Eftersom utredningskorridoren för Ostlänken inrymmer området på Stångebro försvårar det möjligheterna att placera simhallen där utan att avsevärt fördröja bygget av en ny simhall. Likväl är det glädjande att Linköping snart får en ny simhall som kommer vara till nytta för Linköpingsbor och föreningsliv lång tid framöver, säger Åsa Wennergren (L), kommunalråd.
– Vi hade velat se en helt annan lösning för simhallsbygget med en betydligt enklare simhall lokaliserad på Stångebro. Kommuninvånarnas skattemedel ska hanteras med respekt och investeras där de gör mest nytta för medborgarna. Därför välkomnas de besparingar som kommer kunna göras på driften, men vi hade även velat se betydande besparingar på inverstingskostnaden. Många prioriteringar väntar framåt i tiden och det finns alltjämt behov av att se över kommunens investeringar, säger Sara Skyttedal (KD), kommunalråd.
Den nya simhallen vid Folkungavallen beräknas invigas sommaren 2022. Byggstart är planerad till senare under 2019.