Nyheter

Svala och heta nyheter på Climatization- mässan i Madrid

Årets mässa för luftkonditionering, ventilation, kylning samt värmeteknologi går av stapeln i Madrid. Här samlas branschens ledande tillverkare från hela världen och visar upp det senaste inom området.
Climatization-mässan hålls vartannat år och besöks huvudsakligen av arkitekter, civilingenjörer, installatörer och detaljhandlare samt grossister. De gästar mässan för att lära sig mer om industrins innovationer och trender. Climatization-mässan är en av de ledande mässorna inom bland annat luftkonditionering, värmeväxlare, värmepumpar, varmvattengeneratorer och kylning. Den stora hallen visar på dynamiken i de olika sektorerna för luftkonditionering, uppvärmning, ventilation samt industriell kylning. Sammanlagt är omkring 700 olika företag involverade i mässan som representeras av 375 deltagande företag på plats från 13 olika länder.
Svensk Byggtidning var givetvis på plats mässans första dag för att trendspana och ta pulsen på branschen. I en av mässans största montrar finns DAIKIN på plats som är bland de ledande leverantörerna av lösningar för integrerade luftkonditioneringar, värme- och kylsystem samt hydroniska system. Företaget har mer än 90 års erfarenhet av att tillverka avancerad högteknologisk och kvalitativ luftkonditionering för kommersiellt och industriellt bruk samt för hemmabruk.
DAIKIN har mer än 90 produktionsanläggningar runt om i världen. Det japanska företaget påbörjade sin verksamhet i Spanien 1982 som ett resultat av en ökad efterfrågan av högkvalitativ utrustning för luftkonditionering i landet så väl som i övriga Europa. Idag erbjuder företaget ett brett utbud av tekniska lösningar och service runt om i världen och symboliserar ett gott samarbete mellan väst och öst med kunder i över 150 länder. På mässan visar man bland annat upp nyheten Daikin Altherma 3 R-32 som är den nya generationens innovativa luftvattenvärmepumpar.
– Det är den enda luft/vattenvärmepumpen på marknaden med inbyggt magnetfilter vilket säkerställer högre driftsäkerhet och längre livslängd, förklarar Ignacio de Miguel på den kommersiella avdelningen inom DAIKIN.
Luft/vattenvärmepumpen består av flera enheter. Den värmer och producerar varmvatten till nya så väl som äldre hus.
– Den tredje och senaste generationen av Daikin Altherma använder köldmedium R32 och vår egen patenterade kompressorteknik som ger årsverkningsgraden A++.
Effektivitetsklassen innebär en låg kostnad för varmvattenproduktion. Endast en liten installationsyta krävs och enheten går enkelt att styra från smartphone eller surfplatta med en smidig app som tillval.
– Med luft/vattenvärmepumpar från oss kan du minska dina kostnader med upp till 70 procent, förklarar Ignacio de Miguel vidare.
På plats finns också spanska företaget Luymar Climatización som har sin tillverkning och produktion i Spanien. Det är det första spanska företaget som tillverkar värmeåtervinningsmedel och som också har det största utbudet av värmeåtervinningsenheter in-house. Bolaget har funnits i 25 år och har deltagit på mässan sedan starten.
– Vi finns på plats för att visa upp våra produkter och innovationer. Här har vi tillfälle att möta våra kunder och knyta nya kontakter och besvara frågor på plats, säger en av Luymars representanter på mässan.
Installationer från Luymar finns i allt från industrier till bostadshus. Fokus ligger på ventilation, luftfiltrering, värmeåtervinning och kyla. I företagets laboratorium sker en ständig utveckling. De nya moderna faciliteterna som invigdes i slutet av 2017 är bevis på företagets engagemang i att uppfylla sitt uppdrag som handlar om att använda den bästa teknologin för att uppnå bästa komfort, bevara miljön och bidra till den hållbara utvecklingen.
Företagets engagemang är också i ständig utveckling och sträcker sig bortom de grundkrav som regelverket kräver. Den betydande energibesparingen minskar byggnadernas miljöpåverkan samtidigt som energi- och gaskostnaderna för konsumenterna minskas. På mässan närvarar Luymar bland annat med industriventilation fläktvärmare och filtreringsenheter.
Ingenjörer från HUMITEK finns också på plats på mässan för att presentera den senaste luftkonditioneringen, värmesystemen samt kommersiell och industriell kylning inom produktlinjerna DST och Portacool. Utbudet av DST-avfuktare är speciellt utformat för att lösa de flesta fuktproblem inom industriell och kommersiell sektor. Fukt i luften kan orsaka kondens, mögel eller sakta ner en produktionsprocess vilket avhjälps med de tekniska lösningar som DST har att erbjuda.
– Kylaren Portacool är världsledande inom teknologin för evaporativa kylare. De skyddar mot höga temperaturer och ger kylkomfort där det behövs som mest, förklarar Álvaro Tovar, Sales Engineer på HUMITEK.
Portacools evaporativa kylare är den mest avancerade på marknaden och kommer som standard med varje enhet från HUMITEK.
Det är fjärde gången som företaget medverkar på mässan.
– Det här är ett bra tillfälle för oss att presentera våra produkter och knyta nya kontakter. Vi träffar ständigt aktuella distributörer och utökar vårt gedigna nätverk.
Innovationerna under mässan är många och huvudfokus ligger på energieffektivitet och hållbarhet ur ett långtidsperspektiv. Press är på plats för att följa eventet och bevaka den snabba utvecklingen inom luftkonditionering, uppvärmning, ventilation och industriell och kommersiell kylning.
Bilden:
I en av mässans största montrar finns DAIKIN.
Text & foto: Ofelia Graah-Hagelbäck