Nyheter

Skärpt amorteringskrav har bidragit till avmattning

Det är ett år sedan det skärpta amorteringskravet infördes. Sju av tio mäklare i Fastighetsbyråns mäklarpanel anser att de nya reglerna har bidragit till avmattning på bostadsmarknaden och begränsat möjligheterna att byta bostad. Men det har slagit väldigt olika i olika delar av landet och flera andra faktorer har påverkat marknaden mer.
Det skärpta amorteringskravet infördes 1 mars 2018. Sedan dess har bostadsmarknaden präglats av avmattning och avvaktande bostadskonsumenter. I Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel har 396 mäklare runt om i landet svarat på frågor om hur de nya reglerna påverkat marknaden.
På frågan ”Upplever du att det skärpta amorteringskravet bidragit till avmattning på bostadsmarknaden på din ort” svarade 30 % ”Ja, i hög utsträckning”, 42 % ”Ja, något” och 28 % ”Nej”. Skillnaderna är dock stora mellan olika delar av landet. I Stor-Stockholm svarar hela 73 % ”Ja, i hög utsträckning” medan motsvarande andel är under 10 % i Stor-Malmö och Mindre ort.
Många mäklare upplever även, med ungefär samma fördelning i svaren (28 %, 41 % & 31 %), att det skärpta amorteringskravet begränsat möjligheterna att köpa/byta bostad på deras ort.
– Sedan 1 mars förra året så har vi haft en avmattning med utplanande priser och framförallt en viss osäkerhet hos konsumenterna. Det är tydligt att det skärpta amorteringskravet är en bidragande orsak och att det i en förlängning påverkat fler än de som i praktiken måste amortera mer. Det är också tydligt, och naturligt, att effekterna är väldigt olika på olika orter, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.
Allmän osäkerhet påverkar mest
Mäklarna fick även svara på frågan ”Vad ser du som den främsta orsaken till avmattningen på bostadsmarknaden på din ort?”. 11 % svarade ”Det skärpta amorteringskravet”. Flest, 33 %, svarade ”Allmän osäkerhet hos köpare/säljare kring utveckling på bostadsmarknaden”. Även ”Mer restriktiv utlåning, utöver amorteringskrav” (22 %) och ”Negativa skriverier i media” (19 %) ses också som mer bidragande till avmattning på marknaden an det skärpta amorteringskravet.
– Många faktorer samverkar och det skärpta amorteringskravet är inte det som påverkat mest. Man kan också konstatera att det ser väldigt olika ut på olika orter. Förändrade förutsättningar för utlåning slår absolut hårdast i Stockholm. Många mäklare på mindre orter upplever däremot att skriverier och osäkerhet på storstadsmarknader smittar av sig på deras marknad, trots att faktiska förutsättningar för konsument är oförändrade, säger Johan Engström.
Majoritet vill ta bort det skärpta amorteringskravet
51 % av mäklarna tycker att det skärpta amorteringskravet ska tas bort. 32 % tycker att det ska vara kvar och 17 % svarar ”vet ej”.
– Åtgärder för att minska belåningsgraden har varit nödvändiga men det är olyckligt att politikerna inte gjort något annat, för till exempel att öka rörligheten på marknaden. Nu måste hela bostadspolitiken ses över, inklusive en utvärdering av det skärpta amorteringskravet. Jag hoppas verkligen att arbetet med en bred, långsiktig bostadsreform redan är igång, fortsätter Johan Engström.