Nyheter

Nordomatic blir Nordomatic även i Danmark och Norge

I syfte att stärka koncernen och ytterligare utnyttja synergier och skalfördelar så ändras namnen i koncernens bolag i Danmark och Norge till Nordomatic Danmark A/S respektive Nordomatic Norge AS fr o m 1 mars 2019.
Nordomatic är en specialiserad tillväxtkoncern inom Smart Buildings, som grundades i Stockholm 1967 och som nu är etablerat på tio orter runtom i Sverige. För tre år sedan så expanderade verksamheten till Danmark och Norge genom förvärv av ett antal specialistföretag som alla har ledande positioner på sina marknader. Genom att nu konsolidera dessa verksamheter fullt ut och namnändra till en gemensam företagsidentitet så ska ytterligare synergier och skalfördelar utvinnas.
– Efter att ha arbetat tillsammans i tre år så är det uppenbart att våra arbetssätt, metoder och företagskulturer är mycket snarlika runtom i Skandinavien. Namnändringen som nu sker skapar möjligheter att stärka detta ännu mer och skickar tydliga signaler till marknaden och våra medarbetare att vi är ett starkt företag med en gemensam och tydlig tillväxt- och kompetensutvecklingsstrategi.
Förändringen innebär inga organisatoriska förändringar i Danmark eller Norge, och verksamheten fortsätter agera decentraliserat med lokala och snabba affärsbeslut. Förändringen berör främst funktionerna marknadskommunikation som nu kan samordnas på t ex web, sociala medier, arbetskläder osv, samt verksamhetsutveckling som strävar efter gemensamma och effektiva arbetssätt, system och metoder.
– Att byta företagsnamn är ett stort steg för oss i Danmark och i Norge, eftersom vi har byggt upp starka varumärken under över 20 års tid, men vi ser fördelarna att arbeta närmare varandra i koncernen. Våra arbetssätt och företagskulturer är lika och vi kan nu mer effektivt lära av varandra för att stärka konkurrenskraften och erbjuda de smartaste lösningarna till våra kunder, och den bästa arbetsplatsen för våra medarbetare, säger Toke Juul, VD Nordomatic Danmark, och Erik Nordli, VD Nordomatic Norge.