Nyheter

Brf Sjöstaden 1 väljer lokal förnybar energi istället för fjärrvärme & fjärrkyla

Samarbetet mellan Brf Sjöstaden 1 och Enstar fortsätter. Tidigare har Enstar utvecklat och installerat ett energisystem för värmeproduktion med värmepumpar som återvinner energi ur frånluftsventilationen samt energi från föreningens hyresgäst COOP:s kylsystem.
Utöver detta har Enstar även installeras över 100 kW solceller på föreningens tak. Nästa steg i samarbetet innebär att energisystemet kompletteras med ytterligare värmepumpseffekt samt borrhål för geoenergi. Med denna komplettering kommer fjärrvärmen att ersättas helt, lika så fjärrkylan för komfortkyla till lokalhyresgäster.
– Vi är väldigt spända på nästa steg i vårt energiprojekt och vårt samarbete med Enstar som vi känner ett stort förtroende för. Föreningens ambition är att skapa ett hållbart, energismart boende för våra medlemmar, nuvarande som kommande generationer. säger Carl Gustav Sjömark, Brf Sjöstaden 1.
Det nya energisystemet kommer att sänka föreningens energiförbrukning till ca 1 200 MWh/år för fastighetsel, värme, varmvatten och kyla. Detta innebär att den specifika energianvändningen går från ca 160 kWh/m²/år vid samarbetets början till ca 50 kWh/m²/år när denna installation är klar.
– Det är väldigt roligt att få samarbeta med så pass drivna kunder som denna förening. De brinner verkligen för miljön och de tänker långsiktigt och hållbart kring sina investeringar. Det ska bli roligt att få fortsätta följa deras energi- och driftkostnadsutveckling, säger Martin Rettig, Vice VD Enstar.