Nyheter

Stora Ensos ekopaviljong lever vidare som tennislokal efter skid-VM

Stora Enso är huvudsponsor för skid-VM i Seefeld och bidrar bland annat med en rad förnybara och hållbara produkter till eventet. Företaget har bland annat levererat träprodukter till en ekopaviljong, som under skid-VM används av Stora Enso som utställningslokal.
Där visar Stora Enso produkter och berättar för besökarna om de möjligheter vi alla har att välja förnybara produkter istället för fossila produkter i vår vardag.
Träbyggnaden har mycket synligt trä som exempelvis CLT (korslimmat trä) och LVL (laminerat fanervirke) som är två av Stora Ensos träprodukter, som kan ersätta stål respektive betong. Dessutom används digitala sensorer i och på byggnaden som mäter och samlar värdefull data om träprodukterna och inomhusklimatet.
Efter skid-VM kommer ekopaviljongen att leva vidare och användas av den lokala tennisklubben i Seefeld.
Foto: Stora Enso