Nyheter

Standardisering och CE-märkning av väggabsorbenter

Det är inte bara byggmaterial och byggprodukter som påverkar en byggnads egenskaper och prestanda. En stor och ibland helt avgörande inverkan, på bland annat brandskydd och ljudmiljö, har också inredning. Som en effekt av att i stort sett alla nybyggda kontor har öppna planlösningar innebär det till exempel en växande marknad för akustikreglering.
Ett effektivt och numera vanligt sätt att förbättra rumsakustiken är att placera ljudabsorberande paneler, väggabsorbenter, på väggarna. När det gäller tillväxten av en rumsbrand påverkas den förutom av mängden och typ av möbler även av tak- och väggytor samt eventuella väggabsorbenter.
Enligt EU:s Byggproduktförordning klassas dessa väggabsorbenter som byggprodukter. På uppdrag av EU-kommissionen ska harmoniserade standarder för väggabsorbenter tas fram, ett arbete som den europeiska standardiseringsorganisationen CEN ansvarar för. För Sveriges räkning deltar SIS standardiseringskommitté TK 194 Undertakssystem.
–Standarderna som tas fram kommer att innehålla detaljerad information om vilka egenskaper som är relevanta för väggabsorbenterna och hur dessa ska provas och klassificeras för att kunna CE-märkas, säger Torbjörn Persson, Ecophon och ordförande i SIS standardiseringskommitté för undertakssystem.
Standardiseringsarbetet omfattar alla typer av material och utformningar på paneler eller plattor som monteras på vägg eller andra vertikala byggnadsdelar med syftet att bidra till en byggnads prestanda med avseende på ett eller flera av de grundläggande kraven på byggnadsverk i EU:s Byggproduktförordning, CPR. Eller om man så vill de krav som ställs i BBR, Boverkets Byggregler, som är en del av den svenska tillämpningen av CPR. Enligt CPR ska byggprodukter som omfattas av en harmoniserad europeisk produktstandard CE-märkas.
Läs mer här: