Nyheter

Wästbygg Projektutveckling vinner markanvisning i Malmö

Malmö Stad har tilldelat Wästbygg Projektutveckling AB en markreservation för två kvarter i exploateringsprojektet och utbyggnadsområdet Citadellsfogen i Västra Hamnen. Intresseanmälan har lämnats in tillsammans med White Arkitekter.
Arbetet med detaljplanen för Citadellsfogen påbörjades 2017 och planen beräknas antas och vinna laga kraft under hösten 2019/våren 2020. Området kommer utbyggt att omfatta blandad stadsbebyggelse fördelat på fyra kvarter med bostäder, kontor, centrumverksamheter, förskola och parkeringshus. Wästbygg Projektutveckling kommer att utveckla två kvarter om totalt 9 500 BTA. Ett av kvarteren kommer att förses med bostäder med generösa gemensamma utrymmen och publika ytor i bottenvåningen mot väster.
Det andra kvarteret bebyggs med mindre bostäder och kommer att representera det unga Malmö med fokus på delningsekonomi och hållbara transporter.
Inom projektet kommer certifieringen NollCO2 att användas. Metodiken tillhandahålls av Sweden Green Building Council och certifieringen innebär bl a att byggnaderna är klimatneutrala, det vill säga att de netto inte bidrar till några växthusgaser under sin livslängd.
– Vi är glada över att få fortsatt förtroende att vara en del av Malmö stads utveckling. Hållbarhetsfrågor är viktiga för oss och vårt projekt i Citadellsfogen passar väl in i dessa ambitioner där vi tar nästa steg i vår resa mot vårt mål att vara fossilfria 2030, säger Karl Stenson, marknadsområdeschef på Wästbygg Projektutveckling i Malmö.
Bild: White