Nyheter

Stor uppslutning kring Brinnovation

Sveriges största innovationstävling inom brandsäkerhet – Brinnovation – har fått en flygande start. Ett fyrtiotal bidrag har redan lämnats in samtidigt som flera stora organisationer slutit upp bakom projektet.
– Det är roligt att så många vill stötta arbetet med att stärka brandsäkerheten i bostäder, säger Thomas Gell, forsknings- och innovationschef, Brandskyddsföreningen.
Startskottet för Brinnovation gick i mitten av januari. Målet med innovationstävlingen är att få in idéer och innovationer för att minska skador på grund av bränder i bostäder samt att öka medvetenheten om bränder i allmänhet.
– Med innovationerna vill vi skapa en effektivare och bättre utveckling av framtidens brandsäkerhet, säger Thomas Gell.
I prispotten ligger 500 000 kr som ska fördelas på 20 bidrag. Tävlingen stängs den 10 mars. Samtliga bidrag kommer att bedömas av en jury som väljer ut tjugo personer som får tävla vidare genom att förfina sitt tävlingsbidrag fram till finalen den 22 maj 2019.
Tävlingsbidraget behöver inte vara en färdig produkt, det räcker med en bra idé. Thomas Gell konstaterar att tävlingen fått många positiva tillrop – från både innovatörer, högskolor och universitet, bostads- och försäkringsbolag. Och bidragen har redan börjat komma in.
– Erfarenheten från vår partner Venture Cup är att 90 procent av bidragen kommer under de sista dagarna. Vi är redan uppe i ett 40-tal bidrag och det är tre veckor kvar till deadline, säger Thomas Gell.
Intresset från företag och organisationer har varit stort för att bli partners och vänner till tävlingen.
– Brinnovation är ett nytt grepp att omsätta forskning till praktik. Jag tror att många i likhet med mig tycker att brandsäkerhetsområdet är ganska statiskt och att det finns behov av energi och nya idéer, säger Thomas Gell.
Presto Brandsäkerhet är en av flera partners som slutit upp kring Brinnovation.
– För oss var det en no-brainer att engagera oss i tävlingen. Där brandsäkerhet och innovation möts i nya spännande former vill vi och skall vi vara med. Både engagemang och innovation ligger i vårt företags DNA och är på många sätt anledningen till att vi idag är ledande i landet inom brandsäkerhet, säger Daniel Friberg, Marknads- och Försäljningschef på Presto samt jurymedlem till Brinnovation.
Även SOS Alarm är partner till tävlingen.
– SOS Alarms åtagande innebär att arbeta proaktivt för att skydda och förebygga uppkomsten av nödsituationer. Med hjälp av innovativa lösningar och ny teknik kan vi förebygga bränder och utveckla system för att varna snabbare när olyckan väl är framme. Vi ser fram emot att få ta del av nytänkande tävlingsbidrag som kan bidra till ett bättre och mer brandsäkert samhälle, säger Göran Bertilsson, brandingenjör och affärsutvecklare vid SOS Alarm.
Brinnovation tar avstamp i den femåriga forskningssatsningen, ”Bränder i boendemiljö”. Thomas Gell hoppas att tävlingen kommer att locka en mångfald av personer från olika discipliner.
– Jag hoppas att bidragen svarar mot de problem och utmaningar som forskningen pekar på. Det vill säga att de adresserar verkliga problem. Sedan kan jag väl i och för sig hoppas på att vi får in något riktigt tokroligt förslag som kanske är roligare än det är nyttigt, säger Thomas Gell.
– Idag har vi brandsläckare, brandfilt och brandvarnare så länge jag har varit med i gemet. Inget ont om detta, det kommer vi nog att fortsätta göra, men var är brandsäkerhetens antisladdsystem eller krockkudde? För att inte tala om bilar som snart kör själva. Då kan det ju inte vara ok att sälja spisar 2019 som inte har vett att stänga av sig om det börjar ryka eller brinna.