Nyheter

NCC bygger vårdcentral och 42 lägenheter i Norrköping

NCC har tecknat ett samverkansavtal med Hemsö om att bygga Nodhuset i Norrköping; en byggnad i tio våningar med ett flertal olika vårdinrättningar i botten samt 42 hyreslägenheter ovanpå. Ordervärdet uppgår till 200 miljoner kronor.
– Nodhuset med bland annat lokaler för vårdcentral och folktandvård samt hyreslägenheter är ett nyckelprojekt för vår fortsatta utveckling av Sandbyhov. Vi ser fram emot ett bra samarbete och att få genomföra projektet med NCC, säger Johan Ekström, Hemsö.
Uppdraget omfattar byggnation av en fastighet med tio våningar, där de tre första kommer att inrymma vårdcentral, folktandvård, barnavårdscentral, apotek med mera. Ovanpå vårdinrättningarna kommer 42 hyreslägenheter att byggas, två till fyra rum och kök, i sju våningar.
– Kombinationen av bostäder och vårdlokaler i samma byggnad gör detta projekt särskilt intressant och det är roligt att vi fått förtroendet av Hemsö att i samverkan uppföra Nodhuset, säger Marcus Sandlund, affärschef NCC Building Sweden och fortsätter;
– Inom NCC samlar vi erfarenheter kring vårdbyggnationen i en specialistenhet för sjukhus. På så sätt kan vi effektivt dela den kunskapen med våra projekt ute i landet. Kunden, verksamheten och patienterna står i fokus när vi bygger och skapar mer vård för pengarna.
Läget i staden är mycket attraktivt och med all den service och tillgänglighet som skapas kommer bostäderna i Sandbyhov att vara mycket lämpliga för såväl seniorer som barnfamiljer och ett bra komplement i utvecklingen av området.
Byggstarten påbörjas innan sommaren 2019 med markförberedande arbete. Byggnaden beräknas vara klar under sommaren 2021.
Bild: Hemsö