Nyheter

Montageledare Solel – En unik distansutbildning på Heta Utbildningar i Härnösand

I den snabbt växande solelbranschen är efterfrågan stor på utbildade och erfarna solcellsmontörer. Det är särskilt svårt att få tag i arbetsledare till byggarbetsplatserna. Efter att ha analyserat entreprenadföretagens behov har Heta Utbildningar i Härnösand utvecklat en unik 6-månaders distansutbildning för just montageledare som startar hösten 2019.
Utbildningsformen ger utmärkta möjligheter till kompetensutveckling av solelföretags egen personal. Distanskursupplägget innebär att man tillbringar fem veckor i omgångar på Heta Utbildningar i Härnösand och sex veckor med självstudier hemma eller på arbetet. Det ingår också sju veckor praktik som kan förläggas på det egna företaget.
För självstudierna har kursdeltagarna tillgång till Heta Utbildningars e-learningplattform med läsanvisningar, videoföreläsningar, övningsuppgifter och självtester. De kommer också lätt åt lärarkontakter via ett forum.
Utbildningen innehåller bland annat kurser inom projektledning, Bas-P och Bas-U, solcellsteori, takkonstruktioner och montagesystem, teori och praktik inom el och elsäkerhet samt teori och praktik för ställningsbyggande. Kursdeltagarna genomför också en förberedande kurs inför Certifiering av Solelinstallatörer enligt Förnybartdirektivet och examinering erbjuds inom kurstiden.
Kursen har 25 platser och startar i september 2019. På www.hetautbildningar.se finns mer information om kursen, behörighetskrav och ansökan.