Nyheter

Miljonorder för hållbar svensk innovation inom el-rör

Paxymer AB säkrar kontraktsorder för sin patenterade gröna teknologi med ledande europeisk spelare. Paxymers utvecklingsarbete med en av de ledande aktörerna på marknaden som nu kommersialiseras driver marknaden för kabelrör ( VP rör) mot fullständigt halogenfria lösningar.
Paxymers masterbatchlösning är 100% halogenfri och möter alla hållbarhetskrav tillika mekaniska- och brandsäkerhetskrav. Paxymer® blandas direkt på extrudern vilket ger leverantören optimal frihet i produktion.
Lanseringen av VP-rören rullas ut under våren som en del i en hållbarhetssatsning från leverantören i utvalda länder i Europa.
Paxymer har egen fabrik och tillverkar det patenterade helt halogenfria flamskyddssystemet i Stockholm.
– Det är ett genombrott för oss på denna marknad och även ett genombrott för marknaden där man äntligen kommer ikapp hållbarhetstrenden och kan börja arbeta med fullständigt halogenfria lösningar och inte som nu med låghalogenerade material som säljs under beteckningen halogenfria, säger Amit Paul VD.
Entreprenörer och byggherrar har nu möjlighet att göra rätt hela vägen när man bygger hållbart. Konkurrensen på den svenska marknaden har länge varit stenhård och produkterna oerhört prispressade, samtidigt som man marknadsfört dem som halogenfria. En kvarleva från ett av myndigheter accepterat gränsvärde på halogener när det fanns kontaminering av halogener i produktion bland annat på grund av att man återanvände material som tidigare innehållit brom eller klor.
Nu finns det äntligen ett val för byggbranschen i alla led att få tillgång till kabelrör som håller måttet både tekniskt och hållbarhetsmässigt.
Fakta:
Paxymer AB är ett företag som arbetar med en unik svensk innovation som förbättrar miljöprestandan av flamskydd inom plast. Företaget har en patenterad synergist s.k. booster till halogenfria flamskydd och stor kunskap kring att nå hög prestanda med flamskyddade material. Paxymer ABs produkter är världsunika och företaget levererar produkter och bedriver utvecklingsarbete med ledande aktörer globalt.