Nyheter

De första hyresgästerna flyttar in i Sveriges högsta massivträhus

C.F. Møller Architects står bakom Sveriges högsta massivträhus som nu tar emot sina första hyresgäster. Huset är byggt med stomme av trä och står som ett landmärke för den nya stadsdelen Kajstaden i Västerås och en hållbar framtid.
Att bygga med trä stämmer helt överens med målen om hållbart byggande enligt C.F. Møller Architects. Under de senaste åren har det skandinaviska arkitektföretaget aktivt prioriterat industriell träteknik i byggnader mot bakgrund att det ger betydande besparingar för byggnaders koldioxidavtryck. Dessutom har träet positiva effekter för inomhusklimatet och människorna som bor i huset. Detta kan både de första hyresgästerna, och alla andra som flyttar in i Sveriges hittills högsta massivträhus glädjas åt.
Sveriges högsta massivträhus
Bostadshuset ligger i stadsdelen Kajstaden i Västerås med utsikt över Mälaren. Höghuset reser sig åtta och en halv våningar med en hög sockelvåning och dubbel takhöjd i etagelägenheten överst.
Alla delar av byggnaden utgörs av korslimmat trä, och bygger upp väggar, bjälklag, balkonger, hisschakt och trapphus. Huset utvecklades i ett nära samarbete med Slättö Förvaltning, Martinsons, Bjerking och Consto AB.
–Kajstaden skriver ett litet kapitel byggnadshistoria eftersom byggnaden för tillfället är Sveriges högsta massiva trähus. Vi har genom forskningsprojekt och med erfarenheter från våra andra träbyggnadsprojekt fokuserat på innovation med målet att utveckla möjligheterna att genomföra höga hus med massiv trästomme. Den industriella trätekniken ger dessutom arkitekter nya och bättre verktyg att konstruera vackra hus med stor detaljrikedom, säger Ola Jonsson, associerad partner på C.F. Møller Architects
Fler fördelar med trä
Fördelarna är exempelvis att trä är en förnybar råvara och att hus byggda i massivträ har ett mycket lågt energi- och koldioxidavtryck. Tekniken med CNC-frästa massivträ och limträ element har hög precision och ger lufttäta och energieffektiva hus utan att andra material behöver integreras i väggarna. Träets låga egenvikt ger också färre transporter till byggplatsen och därmed en effektivare, tryggare och tystare arbetsmiljö under byggnationen. Varje våningsplan har fyra lägenheter på varje och stommen för varje våning har tagit i snitt tre dagar att montera för tre hantverkare. Mekaniska förband med självdragande skruvar har använts, vilket innebär att huset senare kan demonteras och materialen kan återanvändas.
– Trätekniken möjliggör ett värdeskapande livscykelperspektiv i byggnadens alla skeden, och är avgörande för målet om en biobaserad cirkulär ekonomi. Den totala koldioxidminskningen uppskattas till 550 ton CO2 under husets livslängd om man bygger i trä istället för betong, säger Rob Marsh, hållbarhetschef på C.F. Møller Architects.
Trä som del av en hållbar framtid
C.F. Møller Architects är i dag aktiva med byggprojekt motsvarande 100 000 m² med fokus på massivträ i Sverige och Storbritannien, och hoppas kunna bidra till att driva byggbranschen i en mer hållbar riktning genom att förverkliga dessa projekt och vara del av att utöka kunskapen om träbyggnation.
– Vi ser väldigt positivt på att fler trähus kommer att byggas i framtiden. Det är den kritiska massan av alla hållbara byggnader i våra städer som kommer att vara avgörande för att uppnå reella och positiva effekter för vår planet. C.F. Møller hoppas vara en viktig del av träteknikens utveckling för arkitekturen och är involverade i olika forskningsprojekt och nätverk för träbyggande i Skandinavien och internationellt med målet att dela kunskap och lära av våra kollegor, säger Ola Jonsson.
Ökat fokus på att bygga med trä
Ett av de nätverk C.F. Møller Architects är involverat i är ett nordiskt nätverk för höga träbyggnader som arbetar med att sprida kunskap om hur man kan bygga med trä och vilka hållbara kvaliteter som är förknippade med det.
Nätverket leds av Peter Fynholm, som också är biträdande chef för Teknologisk Institut i Danmark.
– Vi ser ett större fokus på att bygga med trä idag än tidigare. Men även om flervåningshus byggs i trä både i Norden och i övriga världen i dag är trä långt ifrån det naturliga valet bland byggherrar när det ska flervåningshus. Och det är synd, eftersom det finns en outnyttjad potential att använda en förnybar resurs i en byggbransch som har stor påverkan på klimatet, säger Peter Fynholm och fortsätter:
– Det är dock inte en lätt uppgift att få branschen att tillämpa och förstå de nya möjligheter som trä erbjuder. Därför är det viktigt att vi lär oss av de erfarenheter som redan finns på plats, som Kajstaden i Västerås. På så vis kan vi ständigt bygga vidare på de erfarenheter vi får.
Om massivträ
Ett massivträhus är ett hus som är konstruerat av trä. Den teknik som används är vanligtvis kors laminerat trä, även känt som KL-trä eller Cross Laminated Timber (CLT).
Foto: Nikolaj Jakobsen