Nyheter

Panasonic och svenska Systemair ingår samarbete

Panasonic Corporation, världsledare inom utveckling av HVAC&R-lösningar, och svenska Systemair, global specialist inom ventilation och luftkonditioneringsteknik, tillkännager idag ett strategiskt partnerskap för att utveckla integrerade och hållbara lösningar för den kommersiella sektorn och privatmarknaden.
Samarbetet mellan Panasonic och Systemair kommer att innebära att man utnyttjar befintlig teknologi och expertis från båda parter för att sätta nya trender inom HVAC&R på den europeiska marknaden. I den första fasen kommer Panasonic att introducera en mycket effektiv och miljövänlig serie av värmepumpskylare som utrustats med Systemairs innovativa reversibla luftkylningsteknologi.
De nya och integrerade lösningarna är fullt anpassningsbara och kan specialbeställas för att skapa skräddarsydda lösningar för specifika projekt för att möta kundernas krav och förväntningar. Systemair och Panasonic samarbetar också nära varandra för att utveckla teknologi och funktioner som ska införlivas i applicerad kylvattenteknik. Syftet är att skapa ännu mer effektiva och miljövänliga värme- och kylarpumpar som ligger i framkant på den europeiska marknaden. Företagens Smart Cloud-gränssnitt möjliggör även bekväm fjärrstyrning och underhåll.
Båda parterna kommer dessutom sömlöst att integrera Systemairs specialistkompetens inom ventilation med Panasonics avancerade värmepumpar för privatbostäder och kommersiella fastigheter samt styrteknik och anslutning. Genom att ta sig an ett omfattande och gemensamt tillvägagångssätt kommer de två företagen att skapa ett nytt och starkt värdeerbjudande för att tillfredsställa kundernas växande krav inom HVAC&R för både bostäder och den kommersiella sektorn.
– Vi ser samarbetet som en stor ömsesidig möjlighet för att utveckla, leverera på och möta de allt högre miljökrav som våra kunder ställer. Tillsammans kan vi erbjuda långsiktiga affärsmöjligheter på en växande europeisk marknad. Systemairs imponerande produktsortiment och rika erfarenhet inom HVCA&R och ventilationsindustrin, ligger i linje med vårt åtagande om att erbjuda kunderna enastående värde, funktioner och produktkvalitet, säger Toshiyuki Takagi, VD för Panasonic Corporation och Ordförande för Panasonic Air-Conditioner.
– Vi är väldigt glada över detta partnerskap och möjligheterna att skapa nya, innovativa och sömlösa lösningar. Tillsammans siktar vi på att förbättra byggverksamheten, optimera energieffektivitet, minska våra utsläpp av koldioxid och energikostnader. Genom detta partnerskap kommer vi kunna erbjuda förbättrade lösningar som kommer ha en ledande roll i utvecklingen av framtida byggnader, säger Roland Kasper, VD för Systemair.
Bilden:
Toshiyuki Takagi, VD för Panasonic Corporation och Ordförande för Panasonic Air-Conditioner tillsammans med Gerald Engström, ordförande och grundare av Systemair vid tillkännagivandet av partnerskapet under Climatization-mässan i Madrid, 26 februari.